Teva viib lõpule Actavis Genericsi omandamistehingu

Actavis Genericsi omandamine tugevdab Teva strateegiat ning avab ettevõttele uusi võimalusi geneeriliste ja innovaatiliste ravimite vallas, aidates teenindada igapäevaselt 250 miljonit inimest.

JERUUSALEMM (BUSINESS WIRE) 2. august 2016 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE ja TASE: TEVA) ja Allergan plc (NYSE: AGN) teatasid täna, et Teva on lõpule viinud Allergani geneeriliste ravimite äriüksuse (“Actavis Generics) omandamistehingu.

 

Käesoleva  teatega  on  kaasas  ka  infograafik.  Vaata  täismahus  pressiteadet  siit:

http://www.businesswire.com/news/home/20160802006666/en/

 

Toimunud strateegiline omandamine ühendab kaks geneeriliste ravimite valdkonna juhtivat ettevõtet, millel on teineteist täiendavad tugevused, suutlikkus uurimis- ja arendustegevuseks, toodete ügivõimalused, tooteportfellid, geograafilised jalajäljed, tegevusvõrgustikud ja -kultuurid. Omandamise tulemusena saab Tevast tugevam ja konkurentsivõimelisem ettevõte, millel on paremad väljavaated globaalsel turul edu saavutada ja realiseerida võimalusi, mida vägagi atraktiivsed ülemaailmsed ja USA geneeriliste ravimite turud pakuvad; samuti toota kõrgkvaliteetseid geneerilisi ravimeid ige konkurentsivõimelisemate hindade juures, pakkudes väärtust nii patsientidele, tervishoiusüsteemidele kui investoritele üle kogu maailma.

Actavis Genericsi omandamine leiab aset ajal, mil Teva on tugevam kui kunagi varem, seda nii geneeriliste kui innovaatiliste ravimite vallas,“ ütleb Teva president ja tegevjuht Erez Vigodman.

Actavis Genericsi omandamisega loome me uue Teva, millel on tugev vundament, märkimisväärselt paranenud finantspositsioon ja paremini hajutatud tuluallikad. Samuti toetavad meie kasumeid tugevad tootearenduse mootorid nii geneeriliste kui innovaatiliste ravimite vallas. Tegu on platvormiga, millelt oodatakse mitmeaastast kasvu nii käibe kui kasumi osas ja märkimisväärselt suurenenud rahavooge.“

Hr. Vigodman jätkab: Oleme kindlad, et suudame käesoleva omandamisega plaanitud sünergiad ja kasvu oma aktsionäride jaoks realiseerida ning Actavis Genericsi kiiresti Tevaga integreerida. Kuna omandamistehingu tagajärjel paranes ka meie finantsprofiil, siis oleme nüüd veelgi paremas positsioonis, et Teva uurimis- ja teadustöö alasest võimekusest kasu lõigata ja toetada seeläbi käibe kasvu ning laiendada oma tooteportfelli kõigis valdkondades. Kombineeritud ettevõtte tugevad rahavood lubavad kiiret finantsvõimenduse taseme vähendamist ning annavad meile võimaluse jätkata kapitali paigutamisega, keskendudes oma innovaatiliste ravimite müügivõimaluste ja tooteportfelli tugevdamisele ning aktsionäride kasumite kasvatamisele.“

Pärast omandamist on Teval Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiameti heakskiitu ootamas ligikaudu 338 toodet ning USAs on ettevõte juhtivpositsioonil umbkaudu 115 toote esmaregistreerimisel, mille osas on sisse antud ANDA (Abbreviated New Drug Application) avaldus. Euroopas on Teval pärast toimunud loovutamisi tooteportfellis üle 5000 toote kogu regioonis. Teva kasvuturgudel, mis asuvad Aasias, Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Lähis-Idas, Venemaal ja SRÜs, on hetkel kinnitust ootamas ligikaudu 600 toodet. Kokku plaanib Teva kogu maailmas 2017. aastal turule tuua 1500 geneerilist farmaatsiatoodet.

Teva tooted on aidanud USA tervishoiusüsteemil viimasel kümnel aastal säästa ligikaudu 215 miljardit dollarit; omandamise tagajärjel kasvab see summa jätkuvalt ning lausa kiirenedes.

Teval on nüüd ravimitööstuse parimad vahendid, inimesed ja võimekus. Meil on selge vastutus örata need tugevused olulisteks tulemusteks patsientide, klientide ja kogukondade jaoks, keda me teenindame, ning samuti oma aktsionäride jaoks,“ ütleb Siggi Olafsson, Teva Global Generic Medicines grupi president ja tegevjuht. Meil on hea meel tervitada oma ridades andekaid uusi kolleege Actavis Genericsist, kelle hulgas on palju maailmaklassi teadlasi ja juhtivaid äritegelasi.“

 

Suurenenud ülemaailmne kaubanduslik haare

Actavis Genericsi ülevõtmine Teva poolt parandab ettevõtte rahvusvahelisi kaubanduslikke võimalusi ning suurendab märkimisväärselt selle rahvusvahelist müügiskaalat ja platvorme uurimis- ja teadustegevuseks. Teva pakub ligipääsu maailma suurimale ravimivalikule, mis koosneb üle 1800 toimeainest ning 16 000 tootest ning nüüdseks on ettevõte esindatud 80 turul, kusjuures rohkem kui 40 turul on ettevõte turu kolme suurima ettevõtte hulgas; samuti on Teval juhtroll kõigil peamistel globaalsetel turgudel.

 

Tähtsamad finantsnäitajad

Teva loodab saavutada iga-aastase kulude sünergia ning maksude kokkuhoiu ligikaudses summas 1,4 miljardit dollarit 2019. aasta lõpuks, rvaldades globaalsel tasandil dubleerimise ja ebatõhusad tegevused ning igates kasu mastaabisäästust.

Allergan plc sai tehingust 33,43 miljardit dollarit ning ligikaudu 100 miljonit Teva aktsiat.

 

Tugev kombineeritud globaalne juhtkond ja töötajad, kellel on ärivaldkonnas põhjalikud kogemused

Kahe ettevõtte kultuurid ja strateegiad on sarnased ning Teva keskendub mõlema organisatsiooni pädevuste ja annete võimendamisele. Ühendatud ettevõtte laiendatud tippjuhtkond koosneb nii Teva kui Actavise juhtidest. Juhtkonna struktuuri eesmärgiks on tuua esile mõlema ettevõtte andekaid inimesi, mis aitab uuel ettevõttel kasutada ära oma laienenud ülemaailmset kaubanduslikku jalajälge ning Teva jätkuvat positsiooni maailma juhtiva geneeriliste ravimite tootjana. Kui selline juhtimisstruktuur on paigas algusest peale, on ettevõttel suurepärane stardipositsioon tagamaks maksimaalset kasvu kõigis ülemaailmsetes ärivaldkondades.

 

Tegevuste integreerimine ja valmisolek

Alates omandamislepingu väljakuulutamisest 2015. aasta juulis on Teva ja Actavis Genericsi integreerimismeeskonnad töötanud põhjalikult kahe ettevõtte integreerimiskava koostamise kallal, et tagada ühinenud ettette täielik tegutsemisvalmidus kohe pärast tehingu lõpuleviimist. Seetõttu hakkab Teva Actavis Genercsi omandamisest koheselt kasu lõikama.

Meie suutlikkus tehing antud mahus edukalt lõpule viia ning olla kohe päris esimesest päevast tegevusvalmis annab tunnistust mõlema ettevõtte integreerimismeeskonna pühendumisest,“ nab Richard Daniell, Teva juht integratsiooni valdkonnas. Kuna kogu integratsiooniprotsessis oli peamiseks eesmärgiks äritegevuse jätkusuutlikkus, siis on meie juhid ja kolleegid praegu suutelised kiiresti üles ehitama Teva tugeva ärilise vundamendi, tegevuste distsipliini ja mitmekesise tootebaasi, et jätkuvalt oma sooritust parandada.“

 

Lisainfot Teva kohta

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE ja TASE: TEVA) on juhtiv globaalne ravimitootja, mis pakub kvaliteetseid ja patsiendikeskseid tervishoiulahendusi, mida kasutavad igapäevaselt miljonid patsiendid. Teva, mille peakorter asub Iisraelis, on maailma suurima geneeriliste ravimite tootja. Ettevõtte portfellis on üle 1800 toimeaine, mille abil toodetakse laias valikus geneerilisi ravimeid peaaegu kõigis ravivaldkondades. Innovaatiliste ravimite osas on Teva maailmas juhtiv kesknärvisüsteemi häirete, kaasa arvatud valuvaigistavate ravimite tootmises; samuti on ettevõttel tugev portfell hingamiselundkonnale suunatud tooteid. Teva globaalses uurimis- ja arendustegevuse osakonnas on ühendatud pädevused geneeriliste ja innovaatiliste ravimite vallas, et luua uusi viise patsientide rahuldamata vajaduste täitmiseks, kombineerides pädevuse ravimite väljatöötamisel seadmete, teenuste ja tehnoloogiatega. Teva netokäive 2015. aastal oli 19,7 miljardit dollarit. Loe lähemalt www.tevapharm.com.

 

Teva tulevikku suunatud avaldus 1995. a Väärtpaberitega Seotud Eraõiguslike Kohtumenetluste Reformi Seaduse (ingl. k Private Securities Litigation Reform Act) tähenduses

Käesolev tulevikku suunatud avaldus sisaldab ettevaatavaid väiteid, mis põhinevad juhatuse   praegustel   veendumustel   ja   prognoosidel   ning   sisaldavad   mitmeid teadaolevaid ja mitte teadaolevaid riske ja ebakindlusi, mistõttu võivad meie tulemused, sooritus või saavutused tulevikus märkimisväärselt erineda tulemustest, sooritusest või saavutustest, mis olid tulevikku suunatud avalduses ära toodud või millele selles viidati. Olulised tegurid, mis võivad põhjustada antud erinevusi või suurendada nende enäosust on riskid, mis seonduvad järgnevaga: meie suutlikkus täiendavaid farmaatsiatooteid välja töötada ja turul müüa; konkurents meie innovaatiliste toodete vallas, eriti Copaxone® (mis konkureerib suukaudselt manustatavate alternatiividega ja geneerilise versiooniga); meie suutlikkus viia lõpule Allergan plc ülemaailmse geneeriliste ravimite haru (“Actavis Generics) omandamine ja realiseerida prognoositavad kasutegurid (ning antud kasutegurite realiseerimise ajastamine); tõsiasi, et pärast Actavis Genericsi omandamist sõltume me eelnevast palju suuremal määral oma geneeriliste ravimite ärivaldkonnast; potentsiaalsed piirangud meie suutlikkusele osaleda täiendavates tehingutes või kanda täiendavaid võlakohustusi, kuna meil on seoses Actavis Genericsi omandamise rahastamisega märkimisväärsed laenukohustused; tõsiasi, et pärast Actavis Genericsi omandamist on meil varasemast oluliselt vähem rahalisi vahendeid, mis ib mõjutada meie suutlikkust kasvada; võimalikud trahvid, karistused ja muud sanktsioonid ning muud tõsised tagajärjed, mis tulenevad meie käimasolevatest FCPA juurdlustest ning sellega seotud asjaoludest; meie suutlikkus saavutada oodatav kasum investeeringutest innovaatiliste ravimite ja muude toodete ügitorusse; meie suutlikkus tuvastada sobilikud omandamise eesmärgid või litsentseerimisvõimalused ja edukalt pakkumisi teha, või lõpule viia ja integreerida omandamised; võimalikud tootmise või kvaliteedikontrolliga seonduvad probleemid, mis võivad erineval määral kahjustada meie mainet ning nõuda kulukat heastamist; nii USAs kui Euroopas suurenenud valitsuste järelevalve meie patendikokkulepete üle; meie mõjutatavus valuutakursside kõikumise ja piirangute suhtes ja samuti krediidiriskid; meie patentide, konfidentsiaalsuslepingute ja innovaatiliste ravimite intellektuaalse omandi õiguste kaitseks eldud meetmete tõhusus; tervishoiusüsteemi ja farmaatsiatoodete hinnastamise, hüvitamise ja katmise reformide mõjud; konkurents meie geneeriliste toodete vallas, mis tuleneb nii teiste farmaatsiaettevõtete tegevusest kui riiklikust suurenenud hinnasurvest; riiklikud juurdlused meie ügi- ja turunduspraktikate osas, eriti innovaatiliste farmaatsiatoodete osas; poliitiliselt või majanduslikult ebastabiilse olukorra mõjud; laiaulatuslik vaenulik tegevus või terroriakt, mis on suunatud meie oluliste ülemaailmsete tehingute vastu; katkestused meie tarneahelas või probleemid ettevõttesiseste või kolmandate osapoolte tehnoloogiasüsteemidega, mis mõjutavad tõsiselt meie keerukat tootmisprotsessi; olulised häired meie infotehnoloogiasüsteemides või meie andmeturbe rikkumised; konkurents innovaatiliste ravimite osas ettevõtetega, millel on paremad ressursid ja suutlikkus; meie tarnijate ja klientide jätkuva konsolideerimise mõju; vähenenud imalused olla USA turul oluliste geneeriliste toodete esmapakkuja; võimalik vastutuselevõtmine USAs, Euroopas või muudel turgudel geneeriliste toodete müügi eest enne käimasolevate patendialaste kohtuvaidluste lõplikku lahendust; võimalikud toodetega seotud hüvitisnõuded, mida kindlustus ei kata; suutmatus palgata võtmetöötajaid või tuua ettevõttesse andekaid juhtivtöötajaid; suutmatus viia oma aruandlus vastavusse keerukate Medicare ja Medicaid aruandlusnõuete ja maksmiskohustustega; olulised väärtuse langemisest tulenevad kahjud seoses immateriaalsete varade, ettevõtte väärtuse ja materiaalsete põhivaradega; suurenenud võimenduse mõjud ja sellest tulenevalt meie ligipääs kapitaliturgudele; potentsiaalselt olulised maksukohustuste suurenemised; riiklike programmide või maksusoodususte lõpetamise või aegumise või meie äritegevuse muutuste mõju meie üldisele kehtivale maksumäärale; muutused

patendiseadustes, mis võivad negatiivselt mõjutada meie suutlikkust oma tooteid kõige tõhusamal viisil toota; keskkonnaalased riskid ja muud tegurid, mida kirjeldatakse meie aastaaruande vormil 20-F 31.12.2015 lõppenud majandusaasta kohta ning meie teistes aruannetes Ameerika Ühendriikide Väärtpaberite ja Börsitehingute Komisjonile. Tulevikku suunatud avaldused kehtivad ainult nende väljaandmise kuupäeval ning me ei võta mingit vastutust mistahes tulevikku suunatud avalduste või muu info uuendamise või muutmise eest, olgu see siis tingitud uuest infost, tulevastest sündmusest või millestki muust.

 

Loe algversiooni siit:

http://www.businesswire.com/news/home/20160802006666/en/

 

Allikas: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

 

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Rahvusvahelised suhted:

Kevin C. Mannix, Ameerika Ühendriigid, 215-591-8912

Ran Meir, Ameerika Ühendriigid, 215-591-3033

Tomer Amitai, Iisrael, 972 (3) 926-7656 või

Avalikud suhted:

Iris Beck Codner, Iisrael, 972 (3) 926-7687

Denise Bradley, Ameerika Ühendriigid, 215-591-8974