Meie väärtused

Oma tegevuses keskendub Teva väärtustele, mis aitavad meil viia ellu oma visiooni– olla kõige asendamatum ravimitootja maailmas. Teva väärtused määravad selle, kuidas me igapäevaselt töötame.

Teva väärtused

Teva ärikultuuri läbivateks märksõnadeks on meie väärtushinnangud, tulemuslikkus ja tõhusus.

 

Meie eesmärk on see, mis meid juhib ning annab mõtte kõigele mida teeme. Meie väärtused lõimuvad katkematu tegevuste jadana protsessiks, mis hõlmab kõikide meie tegevuste olemust.  

 

Teva VÄÄRTUSED esindavad parimat, mis Teva on praegu ja tulevikus, andes meie tegevusele fookuse ja suuna ning toimides igapäevase orientiirina. Väärtused võimaldavad meil viia oma tegevuse vastavusse kohalike nõuetega, hinnates samal ajal ettevõtte eripära ja rikkalikku kogemuste pagasit. Väärtused aitavad meil luua keskkonna, kuhu koondub tööstusharu paremik – inimesed, kes aitavad kaasa meie pikaajalise edu saavutamisele.

 

Meie EESMÄRK on pühendatud inimestele, kes on kõige selle keskel mida me teeme. See on pühendatud inimestele üle maailma, kes soovivad olla terved. See on pühendatud meile, Teva töötajatele, rakendamaks oma võimeid ja oskusi, oma kirglikkust ja empaatiavõimet, parandamaks inimeste tervist ja andes neile parema enesetunde.

 

Meie eesmärgiks ei ole mitte ainult aidata haigeid, vaid aidata ka tervetel inimestel jääda terveteks.