Ravimi kõrvaltoimed

Patsientide ja kõigi meie ravimite ohutuse tagamine on Teva jaoks oluline teema, millesse suhtume äärmiselt tõsiselt.

Teva jälgib pidevalt oma toodete (nii ravimite kui ka seadmete) ohutust, kogudes infot ravimite kõrvaltoimete kohta. Ravimite ohutust tuleb jälgida kogu nende turustustsükli jooksul – seda tegevust tuntakse kui ravimiohutuse järelevalvet (ingl pharmacovigilance).

Mida parem ülevaade meil on ravimite võimalikest mõjudest, seda enam saame edaspidi toodete ohutust parandada.

 

Kui Teil või mõnel Teie patsiendil on seoses Teva ravimite tarvitamisega esinenud kõrvaltoimeid, siis palume Teil täita kõrvaltoime teatise vorm. Vajaduse korral võtame Teiega lisainfo saamiseks ühendust. Kahjuks puudub meil võimalus nõustada Teid kõrvaltoimetega seotud meditsiinilistes küsimustes.

 

Kui Teil esineb ravimi kõrvaltoimest tingitud vaevusi või kui need süvenevad, siis soovitame pöörduda oma raviarsti poole.

 

Soovi korral võite meid ravimi kõrvaltoimetest informeerida ka järgmistel aadressidel:

 

Leedu:
Aadress: UAB "Sicor Biotech", Lvovo g. 25, Vilnius LT–09320, Lithuania

Telefon: +370 5266 0203
E-post: reaction@sicor.lt

Kõrvaltoimetest võimalik teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi vahendusel:
Faks: +370 8002 0131
E-post: NepageidaujamaR@vvkt.ltLäti:
Aadress: UAB Sicor Biotech Läti filiaal, Zala 1, Riia, LV-1010
Telefon: +371 6732 3666
E-post: reaction@teva.lv

Kõrvaltoimetest on võimalik teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi vahendusel:
Telefon: + 371 6707 8442
Faks: +371 6707 8428
Aadress: Jersikas 15, Riia, LV-1003

Eesti:
Aadress: UAB Sicor Biotech Eesti filiaal, Hallivanamehe 4, Tallinn 11317, Eesti
Telefon: +372 661 0801
E-post: reaction@teva.ee

Kõrvaltoimetest on võimalik teatada ka otse riikliku teavitussüsteemi vahendusel: www.ravimiamet.ee

 

Andmed, mida te jagate, salvestatakse Teva poolt osana selle ravimiohutusealastest kohustustest. Seda teavet võidakse jagada teiste Teva üksustega ja rahvuslike ning Euroopa pädevate asutustega, et hinnata ja võrrelda seda teiste kõrvaltoimetega, mida on selle ravimiga või toimeainega seoses kirjeldatud. Täiendavat teavet võib leida täpsustavast teatisest siit. Kui te ei ole isik, kelle kohta kõrvaltoime teatis esitatakse, ei pea te samas saama patsiendilt nõusolekut tema kohta teabe esitamiseks; te peaksite patsiendi suunama selle teatise juurde.