Teadus- ja arendustegevus

Teadus- ja arendusosakond on Sicor Biotech UAB-s olemas juba ettevõtte algusajast. Tegevusaastate jooksul on meie kogemustepagas oluliselt täienenud nii rekombinantsete valkude tootmise tehnoloogia kui ka nende valkude ravimitööstuses rakendamise võimaluste osas. 

Meie teadus- ja arendusosakonna spetsialistidel on põhjalikud teadmised biokeemias, bioloogias, mikrobioloogias, geneetikas, keemias, biotehnoloogias ja teistes loodusteadustes. Praegu on teadus- ja arendustegevuse fookuses bioloogiliste molekulide kirjeldamine, stabiilsuse uuringud, valkude puhastamine ning valgu koostise ja struktuuri uurimine – need on ülesanded, mis nõuavad tipptasemel spetsialiste ning keerulise ja mitmekesise tehnoloogia kasutamist.
 
Teadus- ja arendusosakonna eesmärk on töötada välja tõhusaid tehnoloogiaid raviainete ja ravimite valmistamiseks, kirjeldades neid protsesse äärmise täpsusega. Samuti töötame välja analüüsiprotsesse, mis võimaldavad uurida rekombinantsel tehnoloogial toodetud valkude struktuuri, nende kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid omadusi. Lisaks töötab Sicor Biotechi teadus- ja arendusosakond välja bioloogilisi ravimpreparaate, tagades valkude pikaajalise stabiilsuse.
 
 
   
  
Tihedama koostöö tagamiseks Leedus asuva biofarmaatsiatehasega rajatakse Vilniusse Molėtu tänavale uus teadus- ja arendusosakonna hoone, mis võimaldab jagada taristut ja kogemusi senisest suuremas ulatuses ning seeläbi tõhustada praegust tootmisvõimsust, optimeerida tootmisprotsesse ja toetada tehnoloogiate rakendamist.
 
Teadus- ja arendusosakond teeb tihedat koostööd Teva teadusüksustega ja tehastega Iisraelis, Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas.
 
2004. aastal pälvis Sicor Biotech oma teaduslike ja rakenduslike uurimuste eest riikliku teaduspreemia – tegemist on kõrgeima Leedus väljaantava teadusauhinnaga.
 
2008. aastal pälvis ettevõte oma teaduslike ärirakenduste eest auhinna „Tree of Life“.
 
2008. aastal pärjati Sicor Biotech UAB Rootsi äriauhinnaga aasta innovatsiooni kategoorias.