Korruptsioonivastane tegevus

Teva korporatsiooni kuuluva Teva Baltics / Sicor Biotech UAB suhtes kohalduvad mitmed korruptsiooni- ja altkäemaksuvastased seadused, sealhulgas ka USA piiriülene altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamise seadus (Foreign Corrupt Practices Act).

Oma tegevustes lähtume Teva korruptsioonivastasest eeskirjast, mille järgimist ootame ka kõigilt Teva äripartneritelt.

Korruptsioonivastase eeskirja eesmärk on anda üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas viia Teva tegevus kogu maailmas vastavusse kehtivate korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaste seadustega.

Eeskiri reguleerib kõikide Teva töötajate, Tevat esindatavate kolmandate osapoolte ja avaliku sektori suhteid. Täpsema info saamiseks laadige endale alla täismahus eeskiri.

Kohalikku järelevalvet teeb Helle Grinderslev Kramp, Skandinaavia ja Baltikumi järelvalveametnik. Kahtluse korral helistage palun numbril +45 44 98 55 11 või kirjutage e-kiri aadressil: Helle.Kramp@tevapharm.dk
 

Teva korporatsiooni kuuluv Teva Baltics / Sicor Biotech UAB järgib kõrgelt kõiki kohalikke regulatsioone riikides kus me tegutseme.

 

Eestis jõustusid alates 1. jaanuarist 2016 RTL-i eetikakoodeksi täiendused, mille järgi tuleb kõigil ravimitootjatel  avalikustada tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele (sh haiglad, ambulatoorsed raviasutused, perearstikeskused, erialaseltsid, fondid, liidud jne.) makstavad tasud ja toetused 1. juuniks.

 

Tervishoiutöötajatele ja apteekritele ning tervishoiuorganisatsioonidele kas otseselt või kaudselt tehtud maksete metoodika (Lisa C)

 

Andmete avalikustamine 2018

Andmete avalikustamine 2017

Andmete avalikustamine 2016

Andmete avalikustamine 2015

 

Metoodika