Kvaliteedi tagamine

Teva Baltics / Sicor Biotech UAB on selgelt näidanud oma võimet tagada kvaliteet toote elutsükli kõigis etappides. Meie visiooni – olla kõige asendamatum ravimitootja maailmas – elluviimine algab sellest, et tagame kõigi oma ravimite vastavuse kvaliteedi- ja ohutusstandarditele.

Kvaliteedikontroll saab alguse uurimis- ja arendusprotsesside varastes etappides, kus ravimite väljatöötamisel ja saadava info terviklikul esitamisel tuleb lähtuda rangetest kvaliteedinõuetest. Järgnevad tootmise ja toodete turustamise etapid, kus kvaliteedikontroll on samuti äärmiselt oluline, ning kogu protsess tipneb toodete kõlblikkusaja jälgimisega. 
 
Sicor Biotechis aitavad ravimite kvaliteeti tagada nii ajakohased tootmishooned kui ka moodsaimate tootmis- ja testimisvahendite ning -tehnikate kasutamine.
 
Oleme uhked oma suurepärase väljaõppega ja kvalifitseeritud töötajate üle. Kõik see koos võimaldab meil järgida rangeimaid kvaliteedistandardeid.
 
Hea tootmistava (Good Manufacturing Practice – GMP) järgimiseks ja järjepidevalt kõrge tootekvaliteedi tagamiseks hindame jooksvalt oma protsesse ja süsteeme. Praegune hea tootmistava on kogu ravimitööstuses tunnustatud standard. Meie seadmed ja rajatised on saanud Ameerika Ühendriikide FDA, Euroopa ravimiameti (EMA), Brasiilia ANVISA, Jaapani PMDA, Austraalia TGA ja teiste riikide ning rahvusvaheliste organisatsioonide heakskiidu.