Ohutus on meie prioriteet

Teva Baltics / Sicor Biotech UAB hoolib oma töötajate ohutusest ning teeb pidevaid jõupingutusi selle parandamiseks. Täielikult õnnetustevaba töökeskkonna saavutamiseks juhindume oma tegevuses rangelt nii Teva ülemaailmsetest kui ka kohalikest ohutusstandarditest.

Ettevõte investeerib töötajate ohutuse tagamisse suurel hulgal oma aega ja ressursse. Kõik alates riskihindamisest ja isikukaitsevahenditest kuni laborite, kontorite ja töökohtade ohutuse hindamiseni teenib üht ja ainsat eesmärki: tagada meie töötajate ohutus igapäevaste töökohustuste täitmisel.


Meie peamised ohutusalased tegevused:

  • Iga-aastaste ohutust puudutavate tööplaanide range järelkontroll.
  • Nii sõltumatute organisatsioonide kui ka majasiseste meeskondade tehtavad auditid.
  • Kõigi töökohtade tööohutusanalüüs töötajate juuresolekul.
  • Riskijuhtimise ning ohu- ja toimivusuuringu (HAZOP – hazard and operability) plaanidega arvestamine tööprotseduurides nii ennetava meetodina kui ka võimalike riskide tuvastamise ja vähendamise eesmärgil.
  • Ohutusalane väljaõpe kõikidele töötajatele, lähtudes eelnevalt kindlaks määratud väljaõppe korrast ja koolituse tööplaanist.

 

Kõik ülaltoodud meetmed aitavad tagada ohutu töökeskkonna nii meie töötajatele kui ka teistele Teva Balticsiga seotud osapooltele.