Web

Kvaliteedi tagamine

Kvaliteedi tagamine

Teva Baltics / Sicor Biotech UAB on selgelt näidanud oma võimet tagada kvaliteet toote elutsükli kõigis etappides. Meie visiooni – olla kõige asendamatum ravimitootja maailmas – elluviimine algab sellest, et tagame kõigi oma ravimite vastavuse kõrgeimatele kvaliteedi - ja ohutusstandarditele.   

 

Loe lisaks »

Kohaliku kogukonna toetamine

Kohaliku kogukonna toetamine

Meie ettevõttele ja töötajatele tähendab sotsiaalne vastutus ohutute ja kvaliteetsete ravimite tootmist ning turvalise töökeskkonna ja heaolu pakkumist oma töötajaskonnale, kuid ka algatusi, mis toovad kasu riigile, kodanikele, meid ümbritsevatele inimestele ja kogukonnale. Hoolides tulevastest põlvkondadest, investeerime haridusse ja kaitseme keskkonda.

 

Loe lisaks »

Rahvusvaheline sclerosis multiplex’i (SM) päev

Rahvusvaheline sclerosis multiplex’i (SM) päev

Teva Pharmaceuticals alustab rahvusvahelisel sclerosis multiplex’i päeval, 31. mail kampaaniat „Elu SM-iga” (inglise keeles: Life Moments with MS). Algatuse eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust haigusest, tuues esile katsumused, millega SM-i patsiendid seisavad silmitsi, kui neil tuleb kohandada elumuutused, näiteks pere loomine, oma haigusega.
 
 
 

Ohutus on meie prioriteet

Ohutus on meie prioriteet

Teva Baltics / Sicor Biotech UAB hoolib oma töötajate ohutusest ning teeb pidevaid jõupingutusi selle parandamiseks. Täielikult õnnetustevaba töökeskkonna saavutamiseks juhindume oma tegevuses rangelt nii Teva ülemaailmsetest kui ka kohalikest ohutusstandarditest.

 

 

 

Loe lisaks »

Korruptsioonivastane tegevus

Korruptsioonivastane tegevus

Teva Baltics / Sicor Biotech UAB suhtes kohalduvad erinevad korruptsiooni- ja altkäemaksuvastased seadused, sealhulgas ka USA piiriülene altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamise seadus (Foreign Corrupt Practices Act). Oma tegevustes lähtume Teva korruptsioonivastasest eeskirjast, mille järgimist ootame ka kõigilt Teva äripartneritelt.
 

Tervishoiutöötajate teavitamine

Tervishoiutöötajate teavitamine

Teatise tervishoiutöötajate andmete töötlemise ja hoidmisega seoses leiate siit.