Kohaliku kogukonna toetamine

Meie ettevõttele ja töötajatele tähendab sotsiaalne vastutus ohutute ja kvaliteetsete ravimite tootmist ning turvalise töökeskkonna ja heaolu pakkumist oma töötajaskonnale, kuid ka algatusi, mis toovad kasu riigile, kodanikele, meid ümbritsevatele inimestele ja kogukonnale. Hoolides tulevastest põlvkondadest investeerime haridusse ja kaitseme keskkonda.

Sotsiaalne vastutus

Teva Baltics / Sicor Biotech UAB edukat juhtimist ei saa ette kujutada ilma ettevõtte sotsiaalse vastutuseta. Me investeerime pidevalt moodsasse tehnoloogiasse ja ettevõtte arendamisse kõikides Balti riikides ning see võimaldab meil luua uusi töökohti. Me hoolime oma töötajatest ja seetõttu pingutame selle nimel, et luua professionaalset arengut soosiv turvaline töökeskkond.

Rahulolevate töötajate juhitud edukas ettevõte


Teva Baltics / Sicor Biotech UAB edukas toimimine sõltub meie kvalifitseeritud ja pädevatest töötajatest, mistõttu teeme kõik selleks, et meie töötajad tunneksid end turvaliselt. Me võimaldame neil teha teoks nende endi ideed ja kanda väärtusi, mis peegelduvad ettevõtte eesmärkides.

Teva hoolib oma töötajate tervisest: kõigil meie töötajatel on täiendav tervisekindlustus, ent veelgi olulisemaks peame töötajate algatusi hea tervise tagamiseks. Ettevõte toetab oma töötajaid, kes osalevad jooksumaratonidel, näiteks heategevuslikul jooksul SA TÜ Kliinikumi Lastefondi toetuseks (vt pilti ülal), rattasõitudel või teistes tervist tugevdavates tegevustes.

Uue teadlaspõlvkonna kasvatamine

Tulevik on noorte kätes, mistõttu püüame äratada laste ja noorte huvi biotehnoloogia vastu ning julgustada neid valima teadlaseteed. Teva toetab noori teadlasi ja edendab nende arengut, investeerides palju aega ja teadmisi tänapäevase riikliku biotehnoloogilise ravimitööstuse laiendamisse.

Teva teeb koostööd Leedu eri haridusasutustega. Teva on investeerinud Leedu kõrgkoolide bio- ja geenitehnoloogia ning teiste sarnaste alade õppekvaliteedi parandamisse. Tänu ettevõtte initsiatiivile sai Vilniuse Gediminase Tehnikaülikool 1994. aastal asutada biomeditsiinitehnika osakonna. Osakonna tudengid kasutavad oma lõputööde kirjutamiseks Teva Baltics /Sicor Biotech UAB teadusbaasi. Samuti varustame ülikooli laboreid seadmete ja reaktiividega.

Lisaks sellele osaleme teadusfestivalil Spaceship Earth (Kosmoselaev Maa) ning korraldame kooliõpilastele ja üliõpilastele ekskursioone, et näidata, kuidas uusi ravimeid välja töötatakse, kuidas töötavad tänapäeva teadlased ja millised väljavaated neil on. Sellistele ekskursioonidele kutsume kaasa ka arste ja oma töötajate pereliikmeid, kuid ekskursioonid on avatud ka üldsusele, põhimõtteliselt kõigile, kes on huvitatud teadusest.

Me teeme koostööd ka Läti Farmatseutide Ühinguga, kellega koos oleme korraldanud pikaajalist haridusprogrammi „The School of Biopharmaceuticals” (bioloogiliste ravimite kool), mis on mõeldud apteekritele, kes on huvitatud bioloogiliste ravimite alal hariduse omandamisest. Programm koosneb kolmepäevasest akadeemilisest osast ja ühepäevasest sissejuhatavast ekskursioonist Teva tootmisüksusesse Vilniuses (vt fotot ülal), kus toodetakse filgrastiimi.

Talentide toetamine

Teva Baltics hoolitseb selle eest, et riigi parimad talendid töötaksid ja tegutseksid kodumaal. Me toetame nii teadusprojekte kui ka kultuuri- ja kunstiüritusi ning oma töötajate algatusi.

Et tunnustada Leedu teaduse ja ettevõtluse helgemaid päid ning panustada teadustegevuse laiendamisse, sai Teva Balticsist üks meditsiiniteaduste auhinna „The Tree of Life“ väljaandmise algatajaid ja sponsoreid.

Inimeste heaolu eest hoolitsemine

On oluline olla hea naaber kohalikele seal, kus me tegutseme. Seetõttu püüame hoida häid suhteid omavalitsuste ja kohalike haridusasutustega. Me panustame kogukonna üritustesse ja festivalidesse ning oleme avatud uutele algatustele ja koostööettepanekutele.
Iga Balti riigi elanik on meile oluline ning eriliselt väärtustame nende tervist. Seetõttu toetab Teva Baltics patsiendiorganisatsioone ning tervishoiuasutuste programme.

Inimeste ja keskkonna kaitsmine

Üks Teva prioriteete on ohutu ja keskkonnasõbralik tootmine. Me investeerime veepuhastussüsteemidesse, vähendame oma energiatarbimist, sorteerime prügi ja taaskasutame jäätmeid ning rakendame muid meetmeid, et hoida oma keskkonda puhta ja tervislikuna. Meil on hea meel, et meie töötajad osalevad vabatahtlikult sellises keskkonna puhastamise kampaanias nagu „Teeme ära!“. Keskkonna eest hoolitsemisest on kujunemas ettevõtte ja selle töötajate kindel traditsioon.
Lisaks järgime töövahendite ja -materjalide äraviskamisel eriti rangeid eeskirju. Me peame kinni seadustest, rakendame kõigis laborites hea bioloogilise praktika põhimõtteid ning ettevõttesiseseid standardeid töövahendite ja ­materjalide haldamisel. Me püüame kaitsta oma töötajaid, kuid teeme ka endast oleneva, et meie ettevõte ei kahjustaks keskkonda, vaid tooks inimestele kasu.