Meie väärtused väljendavad seda, millesse me usume. Need esindavad meie parimaid omadusi ja juhivad meid kõigis meie tegudes. Meie missioon ja väärtused on loodud meie oma inimeste poolt. Need on välja kasvanud meie erilist vaimu ja kultuuri esindavatest lugudest ning need väljendavad meid ainulaadseks tegevaid omadusi.

Meie missioon on olla ülemaailmseks liidriks geneeriliste ja bioloogiliste ravimite valdkonnas, parandades patsientide elukvaliteeti.

See annab meie tegevusele mõtte ja põhjuse igal hommikul tööle tulemiseks. Meie, Teva töötajad, olemegi need, kes panevad oma pühendumuse, võimed ja oskused, aga ka oma südamest tuleva soovi ja inimlikkuse selle heaks tööle, et muuta miljonite inimeste elu ja tervis üle maailma paremaks. Meie väärtused tagavad, et iga meie otsus lähtub meie patsientidest, klientidest, kolleegidest ja kogukondadest.

Values_Estonia-02.png

Näitame teed
Püüdleme oma valdkonnas liidripositsiooni poole ja soovime olla pidevalt muutuvas keskkonnas tippkvaliteedi pakkujaks. Soovime kirglikult pakkuda uudseid tooteid ja kasutada ära avanevad võimalused. Usume, et liidripositsioon saavutatakse koos inimestega ja nende kaudu.

Values_Estonia-03.png

Keskendumine ja vastutustunne
Oleme keskendunud kõigele, mida teeme. Paneme paika kindlad eesmärgid ning suuname oma pingutused, tähelepanu ja energia tulemuste saavutamisele. Peame kinni antud lubadustest ning kanname vastutust oma tegude ja saavutatud tulemuste eest.

Values_Estonia-04.png

Teeme seda kõike koos
Me kõik töötame ühes ettevõttes – Tevas. Tõhusamas, tihedamas ja üksmeelsemas koostöös suudame realiseerida oma potentsiaali täiel määral ning saavutada edu.

Values_Estonia-05.png

Uuendame, et pakkuda väärtust
Me uuendame, et luua väärtust oma patsientidele, aktsionäridele ja koostööpartneritele tervishoiuvaldkonnas. Otsime pidevalt originaalseid ja paremaid viise tulemuste saavutamiseks, luues lahendusi praegustele ja tulevastele rahuldamata vajadustele.

Values_Estonia-06.png

Me hoolime
Hoolime oma patsientide, hooldajate ja kogukondade käekäigust.
Hoolime oma kolleegidest, pakkudes neile töötajatega arvestavat, mitmekesist ja kaasavat töökeskkonda.

Values_Estonia-01.png

Laseme oma peredel uhkust tunda
Teva aitab parandada inimeste tervist ja panustab iga päev nende heaolusse. Kõige selle juures jääme ausaks, säilitades kõrge kvaliteedi-, eetika- ja vastavustaseme.