Teva avaliku veebisaidi andmekaitse eeskiri

ANDMEKAITSE- JA KÜPSISETEADE

Seda veebisaiti (edaspidi "sait") haldavad TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (edaspidi "TEVA") ja sellega seotud ettevõtted, sealhulgas UAB Teva Baltics (Leedu õiguse kohaselt asutatud ettevõte, mille registreeritud aadress on Moletu plentas 5, Vilnius, Leedu) ning tema filiaalid Lätis ja Eestis.

Nimekirja kõigist TEVAga seotud ettevõtetest leiate veebisaidilt http://www.tevapharm.com. "Meie" all peetakse käesolevas privaatsusteates silmas TEVAt.

Privaatsusteate käsitlusala

Käesolev privaatsusteade puudutab isikuandmeid, mida me selle saidi kaudu kogume. Teates selgitatakse, kuidas teie andmeid kasutatakse ja millised on teie andmekaitseõigused, sealhulgas õigus esitada vastuväiteid mõnele meiepoolsele andmete töötlemise viisile. Lähemat teavet selle kohta, millised on teie õigused ja kuidas neid kasutada, leiate alajaotusest "Kuidas me teie andmeid säilitame ja teie õigused".

Meie sait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mille üle meil puudub kontroll. TEVA ei vastuta teiste veebisaitide privaatsuspõhimõtete ega -tavade eest. Samuti võime lisada linke TEVA või TEVAga seotud ettevõtete veebisaitidele, mille suhtes rakendatakse teistsuguseid privaatsuspõhimõtteid. Kui liigute meie saidi kaudu nendele veebisaitidele, peaksite esmalt tutvuma nende saitide privaatsuspõhimõtetega, et saada aru, kuidas seal teie andmeid kogutakse, kasutatakse ja jagatakse.

Kuidas me teie andmeid kasutame

Kasutame kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teie nõusolekul selleks, et:
 • anda teile teavet TEVA äritegevuse, toodete või teenuste kohta
 • vastata teie järelepärimistele või muudele sõnumitele, mille olete saidi kaudu edastanud
 • kasutada küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiarakendusi, nagu kirjeldatud allpool
 • oma õiguspäraste ärihuvide edendamiseks, eelkõige:
 • meie saidi kasutamise analüüsimiseks, et pidevalt selle sisu täiustada ja toimimist mõõta
 • meie saidi ja meievahelise suhtluse optimeerimiseks ja teile kohandamiseks
 • seaduste, määruste, ravimiohutuse järelevalve ja vastavusnõuete täitmiseks, eelkõige ametivõimude teabenõuetele vastamiseks.

Teie isikuandmete jagamine

TEVA võib avaldada teie isikuandmeid järgmist liiki saajatele (kõikidel juhtudel üksnes siis, kui see on nende kohustuste täitmiseks vajalik):

 • meie töötajad (sh töötajad ja väliskonsultandid), kutselised nõustajad ja esindajad;
 • teised üksused ja ettevõtted TEVA ettevõtete grupis üle maailma;
 • kolmandast isikust teenuseosutajad, kes töötlevad teie isikuandmeid TEVA nimel ja keda seovad lepingulised kohustused hoida teie isikuandmed konfidentsiaalsena ja tagada nende asjakohane turvalisus;
 • TEVA kogu äritegevuse või sellest osa ostjad või potentsiaalsed ostjad (ja nende kutselised nõustajad); ja
 • ametivõimud, regulatiivorganid ja korrakaitseametnikud, kui see on eespool mainitud põhjustel nõutav, seadusest tulenevalt kohustuslik või meie õiguspäraste huvide õiguslikuks kaitseks kehtivate seadustega kooskõlas nõutav.

Küpsised ja nendega seotud jälgimistehnoloogia

Küpsiste kasutamine saidil

TEVA kasutab küpsiseid, et koguda teavet teie ja teie veebieelistuste kohta. Küpsised on väikesed andmeid sisaldavad tekstifailid, mis laaditakse veebisaidi külastamisel alla teie seadmesse. Kui te seda veebisaiti uuesti külastate, saadetakse küpsised sellele veebisaidile tagasi. See on kasulik, kuna nii tunneb veebisait teie seadme ära. Lähemat teavet küpsiste kohta leiate aadressilt www.allaboutcookies.org.

TEVA kasutab oma saidil järgmist liiki küpsiseid:

1. liik: rangelt vajalikud küpsised

Need küpsised on vajalikud, et saaksite saidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone. Ilma nende küpsisteta ei saa me teile teie soovitud teenuseid (nt teie sisselogimisinfo meeldejätmine) osutada.

2. liik: analüüsiküpsised

Nende küpsiste abil kogutakse teavet saidi kasutamise kohta. Näiteks aitavad need küpsised TEVAl mõista, kuidas külastajad saidile satuvad, kuidas nad seda lehitsevad või kasutavad, ning välja selgitada täiustamist vajavad aspektid seoses navigeerimise, kasutajakogemuse või turunduskampaaniatega. Nende küpsistega kogutav mis tahes teave on oma olemuselt kokkuvõtlik ja seega anonüümne. Seda kasutatakse üksnes saidi toimimise täiustamiseks.

3. liik: funktsionaalsusküpsised

Need küpsised jätavad meelde teie tehtud valikud (nt keelevaliku). Seejärel saab neid kasutada selleks, et pakkuda teile rohkem teie valikutele vastavat külastuskogemust ja muuta saidi külastused kasutajaspetsiifilisemaks. Nende küpsistega kogutav teave võib olla anonümiseeritud ja nende abil ei saa jälgida teie tegevust teistel veebisaitidel.

Kui soovite kasutada juba teie arvutisse salvestatud küpsiseid, leiate oma veebilehitseja abi ja toe rubriigist juhised, kuidas leida üles küpsiseid salvestav kataloog või fail.

Teavet küpsiste kustutamise või haldamise kohta leiate ka aadressilt www.allaboutcookies.org. Palun pidage meeles, et kui te meie küpsised kustutate (või edasise küpsiste salvestamise keelate), ei pruugi te enam saada ligipääsu saidi teatud osadele või funktsioonidele

Veebimajakate kasutamine

Mõned meie saidi lehed ja meie saadetavad e-kirjad võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida nimetatakse veebimajakateks (ehk läbipaistvateks gifideks), mille abil saame loendada, mitu kasutajat on neid lehti külastanud või meie e-kirju lugenud. Veebimajakad koguvad vaid piiratud teavet: küpsise number, lehe vaatamise kellaaeg ja kuupäev ning veebimajakat sisaldava lehe kirjeldus. Need majakad ei kogu isikuandmeid ja neid kasutatakse ainult konkreetse kampaania tõhususe mõõtmiseks.

Kuidas me teie andmeid säilitame ja teie õigused

Säilitame kõik andmed, mille oleme kogunud teie ja TEVA vahelise suhtluse kohta. Teie andmeid säilitatakse kaks aastat või seni, kuni see on eespool kirjeldatud eesmärkidel põhjendatult vajalik, kooskõlas kehtivate seadustega.

Teil võib kehtivate seaduste kohaselt olla õigus küsida TEVAlt koopiat oma andmetest, andmeid parandada, kustutada või nende töötlemist piirata või paluda meil edastada osa andmeid teistele organisatsioonidele. Samuti võib teil olla õigus esitada vastuväiteid andmete teatud liiki töötlemisele. Need õigused võivad mõnes olukorras olla piiratud – näiteks juhul, kui tõendame, et meil on teie andmete töötlemiseks seaduslik kohustus.

Kui olete andnud oma andmete töötlemiseks nõusoleku, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta.

Kui soovite kasutada oma isikuandmetega seotud õigusi, võtke palun meiega ühendust. Kui elate Euroopas, saatke e-kiri aadressile EUPrivacy@tevaeu.com. Kõikides teistes piirkondades kasutage palun aadressi IL_Privacy.Tevail@teva.co.il.

Loodame, et saame vastata kõikidele teie isikuandmete töötlemist puudutavatele küsimustele. Kui teil on küsimusi seoses teie isikuandmete kasutamisega, siis pöörduge TEVA andmekaitsetalituse poole – selleks võtke meiega ühendust. Kui elate Euroopas, saate seda teha aadressil EUPrivacy@tevaeu.com. Lahendamata probleemide korral on teil õigus esitada kaebus oma asukohajärgsesse, töökohajärgsesse või andmekaitserikkumise usutava asukoha järgsesse andmekaitseasutusse.

TEVA ettevõtte UAB Teva Baltics pädev riiklik andmekaitseasutus on Leedu Riiklik Andmekaitseinspektsioon(Valstybinė Duomenų Apsaugos Inspekcijahttp://www.ada.lt; e-post: ada@ada.lt), mis asub Leedus Vilniuses.Tervikliku nimekirja leiate Euroopa Komisjoni veebisaidilt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index _en.htm.

Rahvusvaheline andmeedastus

Rahvusvahelise ettevõttena edastab TEVA teie andmeid väljaspool teie asukohariiki ja Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, sealhulgas Iisraeli ja Ameerika Ühendriikidesse. Edastades teie andmeid Iisraeli, tugineb TEVA Euroopa Komisjoni piisava kaitse otsusele Euroopa Liidust Iisraeli andmete edastamise kohta. Andmete Ameerika Ühendriikidesse edastamisel tugineb TEVA ettevõtte TEVA Pharmaceutical USA Ltd. ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield järgimise kinnitusele. Teistesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse andmete edastamisel tugineb TEVA reeglina Euroopa Komisjoni heakskiidetud standardsetele lepingusätetele. Konkreetse mehhanismi kohta teabe saamiseks esitage taotlus aadressil EUprivacy@tevaEU.com.

Käesoleva privaatsusteate muudatused

Mis tahes muudatuste korral meie privaatsuspõhimõtetes postitab TEVA sellele lehele põhimõtete uuendatud versiooni. Regulaarselt seda lehte külastades tagate, et olete alati kursis sellega, milliseid andmeid me kogume, kuidas neid kasutame ja millistel asjaoludel, kui üldse, neid teiste osapooltega jagame.

Jõustumiskuupäev: 2. aprill 2018