Eesti

Geneeriliste ravimite KKK

Oleme koondanud geneerilisi ravimeid puudutavad korduma kippuvad küsimused ühte kohta, et leiaksite teid huvitavatele küsimustele lihtsasti vastused.

 

     

Mis on geneerilised ravimid?

Geneerilised ravimid on originaalravimite samaväärsed vasted. Need sisaldavad samu toimeaineid ning on saadaval samades annustes ja samades ravimvormides nagu originaalravimid. Geneeriline ravim peab toimima teie kehas nagu originaalravim ja andma sama ravitulemuse1.

Miks on geneerilistel ravimitel teistsugused nimed kui originaalravimitel?

Kõigil originaalravimitel on geneeriline nimi. Geneeriline nimi seisab sageli originaalnime kõrval ja viitab ravimi toimeaine(te)le. Järelevalveasutused nõuavad sageli, et geneerilistele ravimitele antaks originaalravimitest erinev nimi, et vältida nende omavahelist segiajamist. Tavaliselt põhineb geneerilise ravimi nimi selle toimeaine(te) nimetus(t)el, samas kui originaalravimite nimed mõeldakse välja turunduslikel eesmärkidel. Erandjuhtudel on geneerilisel ravimil lisaks selle toimeaine(te)st tuletatud nimele veel teinegi nimi.Küsimuste korral pöörduge apteekri poole.

Kas geneerilised ravimid on ohutud?

Geneeriline ravim on bioloogiliselt ekvivalentne uuendusliku originaalravimiga ja järgib samu kvaliteedistandardeid. Geneerilise ravimi toimeaine, koostis, ravimvorm ja kasutamine sarnanevad originaalravimile. Ravimiametid kontrollivad enne riikliku müügiloa andmist nii originaalravimeid kui ka geneerilisi ravimeid. Ohutusseire jätkub ka müügiloa saamise järgselt2.

Mida tähendab bioekvivalentsus?

Bioekvivalentsus tähendab, et kaks ravimit toimivad inimese organismis samaväärselt – nende toimeaine imendub seedetraktist vereringesse sama kiiresti ja samal määral. Bioekvivalentsuse uuring on õigusaktides sätestatud nõue. See korraldatakse tõhususe ja ohutuse tagamise eesmärgil kõigile geneerilistele ravimitele.

Miks on geneerilised ravimid soodsamad?

Geneeriliste ravimite tootjad saavad pakkuda oma tooteid tunduvalt soodsama hinnaga kui originaalravimite tootjad, sest nad ei pea3:

 • töötama ravimit algusest peale välja;
 • korraldama kauakestvaid ja kulukaid toksikoloogilisi ja kliinilisi uuringuid, sest originaalravimite tootjad on need juba ära teinud;
 • korraldama kulukaid reklaami- ja turunduskampaaniad.

Sageli antakse geneerilise ravimi tootmisluba mitmele ravimifirmale, mis suurendab turukonkurentsi, langetades ravimite hinda4. Loomulikult tuleb meil ravimiametitele endiselt tõendada, et meie toode toimib sama tõhusalt nagu originaalravim.

Geneeriliste ravimite tootjad ei sätesta apteekidele hindu (samas on apteekidele kehtestatud juurdehindluse piirmäärad), mistõttu võivad ravimite hinnad apteegiti erineda.

Küsimuste korral pöörduge apteekri poole.

Kas igal ravimil on geneeriline vaste?

Kui ravim on kaitstud patendiga, ei saa geneerilist vastet turule tuua. Vahel võib geneeriline ravim saada heakskiidu ja olla saadaval vaid mõnes riigis, mitte igal pool. Kuna aga geneeriliste ravimite osatähtsus kasvab, arendatakse originaalravimi geneerilised vasted tihti välja ajaks, mil originaalravimi patent kaotab kehtivuse. Samas on esinenud juhtumeid, kus originaalravimi geneerilist vastet ei toodeta isegi pärast selle patendi kehtivusaja lõppu. Selle põhjus võib olla suurtes kuludes juhul, kui ravimi kasutus on väga piiratud või tootmisprotsess keeruline.

Kas geneeriline ravim näeb välja samasugune nagu selle originaalravimist vaste?

Vahel võib ravimi geneeriline variant olla teist värvi või teise kujuga kui originaalravim, kuid need erinevused ei mõjuta ravimi omadusi. Erineva värvi ja kuju nõue võib tuleneda asjaolust, et tootja on originaalravimi kaubamärgiga kaitsnud. Ent ravimite toime- või peamised koostisained peavad olema samad5.

Kas kõik geneeriliste ravimite tootjad on ühed ja samad ettevõtted?

Kaht täpselt ühesugust ettevõtet ei oleolemas. Erinevusi võib märgata nii tootmises, uurimistöös kui ka arendustegevuses. Ettevõtted võivad olla suured või väikesed, neil võib olla palju või üksnes paar aastat kogemust ja nad võivad pakkuda suurt või väikest valikut ravimeid. Kõik ravimitootjad peavad aga järgima samu standardeid ja eeskirju.

Teva on maailma suurim geneeriliste ravimite tootja. Meil on üle 110 aasta kogemust. Me ei püüa iga riigi regulatiivseid ja kvaliteedistandardeid mitte üksnes täita, vaid neid ka ületada. Soovime pakkuda taskukohaseid ja kvaliteetseid ravimeid. Osa patsiente tunneb end kindlamalt, kui saab valida usaldusväärse ettevõtte geneerilise ravimi.

Kus Teva tooted valmistatakse?

Maailma suurima ravimitootjana saab Teva pakkuda rohkem geneerilisi retseptiravimeid kui ükski teine ettevõte. FDA, EMA ja teised peamised ravimiametid kontrollivad kõiki meie rajatisi, et tagada toodete vastavus samasugustele headele tootmistavadele, nagu see on originaalravimite puhul6.

Mille poolest erinevad retsepti- ja käsimüügiravimid ?

Retseptiravimit saab üksnes apteegist arsti või muu pädeva tervishoiutöötaja väljastatud kehtiva retsepti esitamisel.
Käsimüügiravimeid müüakse ilma arsti ettekirjutuseta, kuid sageli apteekri järelevalve all. Olenevalt ravimist võivad nende ostmisel kehtida koguselised piirangud.

Kuulsin, et minu ravimil esineb tarneprobleeme. Mida teha, kui ma ei saa oma tavapärast retseptiravimit hankida?

Uurige enne järgmise retsepti tähtaega olukorda apteekrilt või pöörduge Teva klienditeeninduse poole tevaestonia@teva.ee. Kui teie tavapärase Teva ravimi hankimine on raskendatud, küsige tervishoiuteenuse osutajalt või apteekrilt alternatiivse ravimi või ravi kohta.

Ma ei saa ravimi võtmiste juhistest aru. Mida ma peaksin tegema?

Kui te ei saanud aru, mida teile öeldi või mis on ravimi tootesildil kirjas, siis paluge apteekril seda veelkord selgitada. Võite paluda, et ta kirjutaks juhised teie jaoks üles. Ärge häbenege korduvalt küsida – teie tervise seisukohast on oluline, et võtaksite ravimit õigesti.

Mida teha, kui mulle tundub, et mu ravim ei toimi nii, nagu vaja?

Kui võtate uut ravimit, soovitame teil pidada esimesel võimalusel oodatavate tulemuste suhtes nõu tervishoiutöötajaga (õde, arst või apteeker).
Kasutage kõrvalnähu vormi ka mis tahes toime puudumisest teavitamiseks.
Vastava vormi leiate veebisaidi jaotisest Võta meiega ühendust. 1. FDA. Be safe Rx.
  Uuendatud 13.02.2018. http://www.fda.gov/Drugs/ResourcesForYou/Consumers/BuyingUsingMedicineSafely/
  BuyingMedicinesOvertheInternet/BeSafeRxKnowYourOnlinePharmacy/ucm294170.htm#risks
   

  Vaadatud 23.10.2018.

 2. IQVIA NPA andmed (sept 2018) Tevas.
 1. Ettevõttesisesed andmed

 2. FDA. Facts about Generic Drugs. 
  Uuendatud 04.06.2018.
  http://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/
  understandinggenericdrugs/ucm167991.htm
   

  Vaadatud 23. oktoobril 2018.
 1. FDA. Generic Drugs: Questions and Answers. 
  Uuendatud 04.06.2018. http://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/questionsanswers/ucm100100.htm 
  Vaadatud 23.10.2018.

 2. FDA. FDA List of Authorized Generic Drugs. 
  Uuendatud 27.09.2018. http://www.fda.gov/Drugs/DevelopmentApprovalProcess/HowDrugsareDevelopedand
  Approved/ApprovalApplications/AbbreviatedNewDrugApplicationANDAGenerics/ucm126389.htm
   

  Vaadatud 23.10.2018.