Eesti

Korduma kippuvad küsimused seoses välja kirjutatud ravimitega

   

Kuidas ma saan Tevaga ühendust, kui mul on ravimi kohta küsimusi?
  • Meie klienditeenindus abistab teid ravimi tarne ja kättesaadavuse küsimuse korral. Ühendust saate võtta kas telefonitsi +3726610801 või meili teel tevaestonia@teva.ee
  • Oma küsimuseÜldpäringu saate esitada veebilehe kaudu, kui klõpsate nupul 'Võta meiega ühendust' ja täidate lühikese vormi.
  • Kui teie küsimus puudutab oletatavat kõrvaltoimet, siis esitage kõrvaltoime teatis, saates e-kirja aadressile reaction@teva.ee.
Mida teha, kui kogen ravimi võtmisel mõnd kõrvaltoimet või -nähtu?

Kui kahtlustate, et teil tekkis ravimi, sh käsimüügiravimi võtmisel või meditsiiniseadme kasutamisel kõrvaltoime või ootamatu reaktsioon, soovitame teil pidada esimesel võimalusel nõu arsti või apteekriga.

Selleks et saaksime oma toodete ohutust pidevalt jälgida, võite esitada kõrvaltoime kohta teatise. Kasutage ravimi kõrvalnähu teatise vormi, mille leiate veebilehe jaotisest "Võta meiega ühendust"

Kaotasin pakendi infolehe ära. Kust ma uue saaksin?

Pöörduge meie klienditeenindusse telefonil +3726610801 või aadressil tevaestonia@teva.ee, et saaksime teid aidata. Kõik pakendi infolehed (PIL) on leitavad Ravimiameti veebilehelt.

Olen mures, et minu retseptiravim võib reageerida teiste retseptiravimite või taimsete toidulisanditega, mida ma tarvitan. Kuidas ma saan kindlaks teha, kas nende koos võtmine on ohutu?

Retseptiravimi pakendi infolehel võib olla kirjas, mida te tohite või ei tohi koos ravimiga tarvitada. Kui te ei leia oma küsimustele vastuseid, soovitame pidada nõu tervishoiutöötajaga, kes teile ravimi määras, või apteekriga.

Mul on raske tablette/kapsleid neelata. Kas tohin tabletid purustada ja kapslid avada ning toidu või joogi sisse puistata?

Me ei soovita tablette purustada ega kapsleid avada, v.a juhul, kui pakendi infolehel on selgelt kirjas, et see on lubatud. Tableti purustamine või kapsli tühjendamine võib avaldada mõju ravimi toimele, ohutusele ja tõhususele. Kui teil on raske tablette/kapsleid neelata, siis arutage seda oma arsti või apteekriga.

Mu sõbral on sama haigus mis minul. Kas tohin endast üle jäänud ravimid talle anda?

Mitte kunagi ärge andke teisele inimesele ravimit, mis kirjutati välja teile. See võib neile kahju teha ka juhul, kui sümptomid on samad mis teil.

Kuidas hävitada ravim, mida ma enam ei vaja?

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Soovimatu ravimi kõige ohutum jäätmekäitlusviis on selle tagastamine apteeki või ohtlike jäätmete vastuvõtupunkti.

Mille poolest erinevad retsepti- ja käsimüügiravimid?

Retseptiravimit saab üksnes apteegist arsti või muu pädeva tervishoiutöötaja väljastatud kehtiva retsepti esitamisel. Käsimüügiravimeid müüakse ilma arsti ettekirjutuseta, kuid sageli apteekri järelevalve all. Olenevalt ravimist võivad nende ostmisel kehtida koguselised piirangud.

Kuulsin, et minu ravimil esineb tarneprobleeme. Mida teha, kui ma ei saa oma tavapärast retseptiravimit hankida?

Uurige enne järgmise retsepti tähtaega olukorda apteekrilt või pöörduge Teva klienditeeninduse poole tevaestonia@teva.ee. Kui teie tavapärase Teva ravimi hankimine on raskendatud, küsige tervishoiuteenuse osutajalt või apteekrilt alternatiivse ravimi või ravi kohta.

Ma ei saa ravimi võtmiste juhistest aru. Mida ma peaksin tegema?

Kui te ei saanud aru, mida teile öeldi või mis on ravimi tootesildil kirjas, siis paluge apteekril seda veelkord selgitada. Võite paluda, et ta kirjutaks juhised teie jaoks üles. Ärge häbenege korduvalt küsida – teie tervise seisukohast on oluline, et võtaksite ravimit õigesti.

Mida teha, kui mulle tundub, et mu ravim ei toimi nii, nagu vaja?

Kui võtate uut ravimit, soovitame teil pidada esimesel võimalusel oodatavate tulemuste suhtes nõu tervishoiutöötajaga (õde, arst või apteeker). Kasutage kõrvalnähu vormi ka mis tahes toime puudumisest teavitamiseks. Vastava vormi leiate veebisaidi jaotisest "Võta meiega ühendust".