Tänu tihedale kokkupuutele tervishoiuteenuste osutajate ja patsientidega oleme tuvastanud üha enam leviva üleilmse terviseprobleemi – mitu kroonilist haigust korraga. See tähendab kahe või enama kroonilise haiguse üheaegset esinemist. Üldjuhul on tegemist mittenakkuslike haigustega, nagu südame-veresoonkonna haigused, kuid need võivad hõlmata ka nakkushaigusi, näiteks tuberkuloosi või HIV-d.

Mitme kroonilise haiguse ravimise üha kasvav koormus muudab ravi keerukamaks, suurendab astmeliselt tervishoiukulusid ja ennekõike mõjutab üksikisikuid, hooldajaid, kogukondi ja tervishoiusüsteeme1.

Teva on võtnud mitmesektorilise partnerluse kaudu endale südameasjaks tegeleda mitme kroonilise haiguse probleemiga, aidates välja töötada ja kasutusele võtta tõenduspõhiseid hooldusprogramme, mis taotlevad konkreetseid eesmärke. Koostöös partneritega on meil võimalik parandada mitme kroonilise haigusega inimeste ja nende hooldajate elu ning vähendada ühtlasi nii üksikisiku kui ka ühiskonna tervisekulusid.

Loe lisaks mitme kroonilise haiguse kohta siit

Loe spetsiifilist aruannet mitme kroonilise haiguse kohta: The Global State

___________________________________________________

Multiple Chronic Conditions: The Global State, https://www.tevapharm.com/files/docs/Teva_MCC_Report.pdf