Korruptsioonivastane tegevus

Teva korporatsiooni kuuluva Teva Baltics suhtes kohalduvad mitmed korruptsiooni- ja altkäemaksuvastased seadused, sealhulgas ka USA piiriülene altkäemaksu ja korruptsiooni tõkestamise seadus (Foreign Corrupt Practices Act).

Oma tegevustes lähtume Teva korruptsioonivastasest eeskirjast, mille järgimist ootame ka kõigilt Teva äripartneritelt.

Korruptsioonivastase eeskirja eesmärk on anda üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas viia Teva tegevus kogu maailmas vastavusse kehtivate korruptsiooni- ja altkäemaksuvastaste seadustega.

Eeskiri reguleerib kõikide Teva töötajate, Tevat esindatavate kolmandate osapoolte ja avaliku sektori suhteid. Täpsema info saamiseks laadige endale alla täismahus eeskiri

Kohalikku järelevalvet teeb Helle Grinderslev Kramp, Skandinaavia ja Baltikumi järelvalveametnik. Kahtluse korral helistage palun numbril +45 44 98 55 11 või kirjutage e-kiri aadressil: Helle.Kramp@tevapharm.dk

Teva korporatsiooni kuuluv UAB Teva Baltics järgib kõrgelt kõiki kohalikke regulatsioone riikides kus me tegutseme.

Eestis jõustusid alates 1. jaanuarist 2016 RTL-i eetikakoodeksi täiendused, mille järgi tuleb kõigil ravimitootjatel  avalikustada tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele (sh haiglad, ambulatoorsed raviasutused, perearstikeskused, erialaseltsid, fondid, liidud jne.) makstavad tasud ja toetused 1. juuniks.

Ravimitootjate liidu eetikakoodeks

Andmete avalikustamise 2020

Andmete avalikustamise 2019

Andmete avalikustamine 2018 

Metoodika

Meie põhimõtted ja eeskirjad

Teva on juba üle 110 aasta pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele ning aususe ja läbipaistvuse tagamisele äri kõigis aspektides. Meie eeskirjad ja põhimõtted sätestavad viisid, kuidas tegeleme nii enda kui ka ühiskonna jaoks oluliste küsimustega. Need dokumendid on aluseks meie äritavadele, tegevusele ja otsustele kõikjal, kus tegutseme. Eeskirjade ja põhimõtete korrapärane ajakohastamine ning neist teavitamine toetab Teva vastutustundlikku ja kestlikku tegevust.

Loe Teva seisukohtade ja eeskirjade kohta lähemalt siit

Meie lähenemisviis

Maailmas, kus tervishoid areneb üha kiirenevas tempos, pühendume me jätkuvalt patsientidele ja nende tervisele. See on tohutu vastutus, kuid ka suurepärane võimalus – me ei paku üksnes abivajajatele ravimeid ja tervishoiulahendusi, vaid parandame inimeste elu ja tagame kauakestva positiivse sotsiaalmõju.

Oleme võtnud endale südameasjaks anda oma panus mitmesuguste probleemide lahendamisse, mis puudutavad tervishoiuteenuste paremat kättesaadavust. Me teame, et oluline on ka see, kuidas tegutseme ja oma äri ajame. Seetõttu jälgime, et meie tegevus oleks eetiline, vastutustundlik ja lähtuks ühiskonna vajadustest ning aitaks lahendada peamisi üleilmseid terviseprobleeme. Püüame oma positiivset sotsiaalmõju laiendada, tagades parema ennetus- ja ravivõimaluste kättesaadavuse neile, kes seda kõige enam vajavad.

Maailma suurim geneeriliste ravimite tootja Teva on olnud üle 110 aasta oma valdkonnas teerajaja, muutes vajaliku ravi inimestele kättesaadavaks ja taskukohaseks. Püüame suurendada nii oma sotsiaal- kui ka ärilist mõju, luues sisukaid partnerlusi nii kohalike kogukondade kui ka üleilmsete liidritega. Kasutame ära oma mastaapsust, ulatust, asjatundlikkust ja globaalset haaret ning töötame oma patsientide ja kogukondade nimel kogu maailmas.

Meie lähenemisviis tugineb kolmele sambale: tervishoiu kättesaadavus, tervisemõju programmid ja vastutustundlikud ettevõtlustavad ning kestlikkus.