Maailmas, kus tervishoid areneb üha kiirenevas tempos, pühendume me jätkuvalt patsientidele ja nende tervisele. See on tohutu vastutus, kuid ka suurepärane võimalus – me ei paku üksnes abivajajatele ravimeid ja tervishoiulahendusi, vaid parandame inimeste elu ja tagame kauakestva positiivse sotsiaalmõju.

Oleme võtnud endale südameasjaks anda oma panus mitmesuguste probleemide lahendamisse, mis puudutavad tervishoiuteenuste paremat kättesaadavust. Me teame, et oluline on ka see, kuidas tegutseme ja oma äri ajame. Seetõttu jälgime, et meie tegevus oleks eetiline, vastutustundlik ja lähtuks ühiskonna vajadustest ning aitaks lahendada peamisi üleilmseid terviseprobleeme. Püüame oma positiivset sotsiaalmõju laiendada, tagades parema ennetus- ja ravivõimaluste kättesaadavuse neile, kes seda kõige enam vajavad. 

Meie lähenemisviis

Maailma suurim geneeriliste ravimite tootja Teva on olnud üle 110 aasta oma valdkonnas teerajaja, muutes vajaliku ravi inimestele kättesaadavaks ja taskukohaseks. Püüame suurendada nii oma sotsiaal- kui ka ärilist mõju, luues sisukaid partnerlusi nii kohalike kogukondade kui ka üleilmsete liidritega. Kasutame ära oma mastaapsust, ulatust, asjatundlikkust ja globaalset haaret ning töötame oma patsientide ja kogukondade nimel kogu maailmas.

Meie lähenemisviis tugineb kolmele sambale: tervishoiu kättesaadavus, tervisemõju programmid ja vastutustundlikud ettevõtlustavad ning kestlikkus.

Meie põhimõtted ja eeskirjad

Teva on juba üle 110 aasta pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele ning aususe ja läbipaistvuse tagamisele äri kõigis aspektides. Meie eeskirjad ja põhimõtted sätestavad viisid, kuidas tegeleme nii enda kui ka ühiskonna jaoks oluliste küsimustega. Need dokumendid on aluseks meie äritavadele, tegevusele ja otsustele kõikjal, kus tegutseme. Eeskirjade ja põhimõtete korrapärane ajakohastamine ning neist teavitamine toetab Teva vastutustundlikku ja kestlikku tegevust.

Loe Teva seisukohtade ja eeskirjade kohta lähemalt siit.