Teade teie isikuandmete töötlemise kohta ning taotlus teie nõusoleku saamiseks otseturunduseks ja kohtumisaruanneteks

UAB Teva Baltics, TEVA grupi ettevõte (edaspidi „Teva“) soovib koguda ja töödelda teie isikuandmeid andmesüsteemis „SalesForce/Veeva CRM“ (edaspidi „CRM-süsteem“) ning võimalust kasutada neid andmeid teabevahetuseks, teiega peetavate kohtumiste kohta aruannete koostamiseks ja/või otseturunduse eesmärgil.

Arvestades, et 25. mail 2018 jõustus Euroopa Liidu uus isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi „üldmäärus“), millega tugevdati igaühe õigust omada kontrolli oma isikuandmete üle, soovime oma kohustuste täitmiseks kirjeldada, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame.

Kogutavate isikuandmete liik ja kogumise eesmärk

Selleks, et teha teiega tõhusat koostööd ja teada, mis viisil ja millal te soovite meilt teavet saada, töötleme teie isikuandmeid CRM-süsteemis. Vastavalt lisatud nõusolekuvormil teie tehtud valikutele saadame teile ärialast teavet e-posti ja/või telefoni teel ning teeme süsteemi märkeid selle kohta, millal TEVA esindajad teid teie töökohal külastavad. Juhul, kui kohtumise käigus kannab kulud TEVA töötaja, esitatakse need kulud kuluaruandes koos nende aluseks olevate dokumentidega. 

Selleks kogume ja töötleme teie eespool antud järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, eriala, tööandja e-posti aadress ja/või telefoninumber, tööandja nimi ja aadress, kohtumise koht ja kuupäev ning allkiri.

Teie ees- ja perekonnanimi koos tööandja andmetega on vajalikud isikutuvastamiseks ja ettevõttesiseste aruannete koostamiseks teie külastamise kohta TEVA töötajate poolt. Teie e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit kasutatakse teabevahetuse ja otseturunduse eesmärgil (kui olete nõusolekuvormil sellega nõustunud).

Andmete kogumise õiguslik alus

Teie esitatud isikuandmete meiepoolse töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek. Me hindame kõrgelt teie privaatsust ja kaitseme kõiki teie isikuandmeid, mida töötleme. Teie isikuandmeid töötleb ainult TEVA ja me ei edasta teie andmeid selleks ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud allpool märgitud teenuseosutaja SoftDent UAB.

Isikuandmete säilitamise aeg

Me säilitame ja töötleme teie isikuandmeid seni, kuni teete meiega koostööd. Igal juhul võtame teiega 5 (viie) aasta pärast ühendust, et kinnitada üle teie nõusolek, kui meil peaks olema vaja teie isikuandmeid edasi töödelda.

Teil on õigus loobuda meie saadetavatest informatiivsetest e-kirjadest, telefonikõnedest ja/või postiteadetest mis tahes ajal, teavitades meid sellest allpool esitatud kontaktaadressidel.

Andmete rahvusvaheline edastamine ja vastavad kaitsemehhanismid

TEVA on üleilmne ettevõtete grupp ja sellest tulenevalt võidakse teie andmeid edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kus võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused. TEVA rakendab alati meetmeid tagamaks, et teie andmed on sellistesse riikidesse edastamisel piisavalt kaitstud; näiteks andmete Ameerika Ühendriikidesse edastamisel on kaitse tagatud ettevõttele Teva Pharmaceuticals USA Inc. väljastatud andmekaitseraamistiku Privacy Shield sertifikaadiga.

Andmete säilitamise viisid ja teie õigused

Teie isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse CRM-süsteemis. Kontosid loob ja tehnilise toe tagab teenuseosutaja, kes tegutseb volitatud töötlejana:

SoftDent UAB,

Ettevõtte kood: 110799112, registreeritud aadress: Miško 2-4, LT-44321 Kaunas, Leedu

Volitatud töötleja töötleb teie isikuandmeid üksnes TEVA kui vastutava töötleja kehtestatud eesmärkidel, st teie isikuandmete ja teie nõusoleku skannitud koopia süsteemi edastamiseks ja andmete kontrollimiseks. Volitatud töötleja on kohustatud tagama teie andmete kaitse, sh kaitsma teie andmeid kolmandatele isikutele avaldamise eest. 

Teil võib kehtivate seaduste kohaselt olla õigus paluda TEVA-lt oma andmetest koopiat, andmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või paluda meil edastada osa nendest andmetest teistele organisatsioonidele. Samuti võib teil olla õigus esitada teatud andmete töötlemisele vastuväiteid ja võtta tagasi oma nõusolek, kui oleme seda teilt küsinud. Need õigused võivad mõnes olukorras olla piiratud – näiteks juhul, kui meil on teie andmete töötlemiseks seaduslik kohustus või muu õiguslik alus. Nagu eespool märgitud, võib see tähendada, et säilitame teie andmeid ka siis, kui võtate tagasi oma nõusoleku andmete avaldamiseks. Oma õiguste kasutamiseks võtke palun meiega ühendust kas kirjalikult või e-posti teel, kasutades allpool toodud aadresse. Loodame, et suudame vastata kõikidele teie võimalikele järelepärimistele selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme. Kui teil on mis tahes küsimusi oma andmete töötlemise kohta, saate võtta meiega ühendust allpool toodud kontaktaadressidel.

Lahendamata küsimuste korral on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele. Ettevõtte UAB Teva Baltics asjaomane andmekaitseasutus on Leedu Riiklik Andmekaitseinspektsioon (Lietuvos Valstybinė Duomenų Apsaugos Inspekcija, https://vdai.lrv.lt/lt/, e-posti aadress: ada@ada.lt, aadress: A. Juozapavičiause 6, Vilnius 09310, Leedu).

Täieliku nimekirja leiate Euroopa Komisjoni veebisaidilt aadressil.

Kontaktandmed

Vastutav töötleja, kes vastutab andmete kogumise ja töötlemise eest: UAB Teva Baltics, Leedu seaduste kohaselt asutatud ettevõte, mille registreeritud asukoht on: Molėtų plentas 5, Vilnius, Leedu, e-posti aadress: info@teva.lt, veebisait: www.teva.lt.

Volitatud töötlejaSoftDent UAB, ettevõtte kood: 110799112, registreeritud aadress: Miško 2-4, LT-44321 Kaunas, Leedu.

Kui teil tekib mis tahes ajal käesoleva privaatsusteate ja teie nõusolekuga seoses küsimusi või probleeme, siis võtke palun meiega ühendust (Leedus: info@teva.lt; Lätis: tevalatvia@teva.lv või Eestis: tevaestonia@teva.ee) või pöörduge TEVA andmekaitseametniku poole aadressil: EUprivacy@tevaEU.com.

Rakendame mõistlikke jõupingutusi selleks, et vastata kiiresti teie küsimustele või lahendada teie probleem.