Tevas töötamine

Töötame koos inimeste heaolu kui eluviisi nimel. Meie eesmärk on aidata sul anda endast parim nii tööl kui ka kodus — lisaks mitmetele hüvedele, mida pakume.

Meie töötajad on meie suurim vara

Töötame koos inimeste heaolu kui eluviisi nimel. Meie eesmärk on aidata sul anda endast parim nii tööl kui ka kodus.

Meil on hea meel, et saame oma töötajatele pakkuda laia valikut tervise, heaolu, majandusliku turvatunde ja eluviisiga seotud hüvesid, mis toetavad sinu ja sinu pere töö- ja eraelu tasakaalu (mõned töötajate hüvitised võivad riigiti erineda). Meiega töötades saad osa järgmistes hüvedest:

  • Peresõbralik ettevõttepoliitika, mis hõlmab tasustatud rasedus-, lapsendamis- ja isapuhkust
  • Paindlikud töövõimalused, kus see on võimalik
  • Tervist ja heaolu toetavad programmid, millest saavad osa kõik meie töötajad

Mitmekesisus ja kaasamine. Üksteise väärtustamine kui kõige alus

Meie mitmekülgse töötajate baasi võimestamine ja kaasava töökultuuri loomine on ühelt poolt nii ettevõtte vajadus kui teisalt ka võimalus lähendada meid patsientide, partnerite ja kogukondadega. Teva töötajatel on arvukalt erinevaid kogemusi, võimeid ja vaatenurki, mis aitavad kujundada uusi arusaamu ja pakuvad võimalusi kõiki kaasava töökultuuri loomiseks. Meie eesmärk on luua töökeskkond, kus kõik töötajad tunnevad end kaasatuna ja mõistavad, et annavad oma tegevusega olulise panuse inimeste tervise ja enesetunde parandamisse.

Arene koos parimatega! Erialane areng

Liidriks olemine tähendab Teva jaoks elukestvat õpet.

Tulemustele suunatud organisatsioonina oleme pühendunud oma inimeste pidevale arengule. Pakume neile laia valikut ainulaadseid koolitus- ja arenguvõimalusi ning -ressursse nende erialase arengu, juhtimisoskute ja karjäärijuhtimise toetamiseks. Siia kuuluvad mitmed ettevõttes läbiviidavad, veebipõhised ja muud koolitused kõigi tasandite ja valdkondade töötajatele.

Juhte julgustatakse lisaks testima oma piire, tegelema enesearenguga ja omandama uusi tööviise, mis vabastavad nende potentsiaali luua ja tagada võimalused suurepäraste tulemuste saavutamiseks. Kuigi vastutus erialase arengu eest lasub igal töötajal endal, julgustab Teva paljudes riikides töötajaid omandama formaalset haridust ja erialast kraadi. Võimalusel pakume töötajatele selleks ka rahalist toetust.

Sotsiaalmõju: anna oma panus!

Täidame oma tervise parandamise lubadust hulga tegevuste kaudu, mis parandavad tervishoiuteenuste kättesaadavust ja aitavad kaasa nende kogukondade heaolule, kus me elame ja töötame. Töötajate vabatahtlik tegevus on meie kogukondliku strateegia lahutamatu osa. Teeme koostööd mittetulundusorganisatsioonidega mitmesugustes patsientide tervist edendavates programmides.

Jaga seda lehte: