Teva poolt võimaldatav ligipääsetavus

Teva annab oma parima ning teeb investeeringuid selleks, et võimaldada kõigile meie klientidele võrdset, korrektset, ligipääsetavat ja professionaalset teenust. Vastavalt puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja selle fakultatiivprotokollile, mille on vastu võtnud Eesti Vabariik, ja selle alusel rakendatud määrustele, investeeritakse märkimisväärsetesse jõupingutustesse ja ressurssidesse, et teha vajalikud ligipääsetavuse kohandused, mis võimaldavad puuetega inimesel saada kõigile klientidele pakutavaid teenuseid sõltumatult ja võrdselt.

Ligipääsetavuse tagamine

Meie ettevõtte kontorid ei ole avalikkusele avatud. Meiega on võimalik ühendust saada digitaalsete kanalite kaudu. Lisaks on kõik meie veebisaidid vastavalt seadusele täielikult ligipääsetavad..

Ligipääsetav klienditeenindus

Võite meiega ühendust võtta meie veebilehel „Võtke meiega ühendust” toodud andmeid kasutades või allpool esitatud e-posti aadressil tevaestonia@teva.ee.

Ligipääsetavus Interneti veebisaidile

Ligipääsetav veebisait võimaldab puuetega ja eakatele inimestele teiste kasutajatega samal tasemel tõhusat ja nauditavat veebilehitsemist. Ligikaudu 20–25 protsendil elanikest on raskusi Interneti kasutamisega ja neile võib juurdepääsetavam veebisisu olla kasulik, selgub 2003. aastal Microsofti poolt läbiviidud uuringust.

Teva on veendunud Internetis võrdsete võimaluste tagamise vajalikkuses erinevate puuetega ja arvuti tugiteenust kasutatavatele inimestele ning tegutseb selle nimel.

Veebisaidile ligipääsetavuse teave

See veebisait vastab puuetega inimeste õigusi käsitlevale konventsioonile ja selle fakultatiivprotokolli nõuetele, mille on Eesti Vabariik vastu võtnud, ja kõigile täiendavatele nõuetele, mis on sätestatud riigis, kus tegutseme (vastavalt Eestis).

Juurdepääsetavuse korrigeerimised tehti vastavalt veebisisu juurdepääsetavuse juhiste (WCAG) 2.1 soovitustele veebisisu juurdepääsetavuse tagamiseks AA tasemel ja rahvusvahelise dokumendi 0 järgi.

Veebitestimisel kontrolliti erinevate brauserite võimekust ja suurim ühilduvus saadi brauseriga Chrome.

Veebisait võimaldab kasutada tugitehnoloogiate korral semantilist struktuuri ning menüüdes ja akendes kohandatud klaviatuuri nooleklahve, klahvi „Enter“ (Sisesta) ja klahvi „Esc“ (Paoklahv) menüüdest ja akendest väljumiseks.

Veebisaiti optimeeritakse regulaarselt tavabrauserites ja mobiiltelefonides kuvamiseks.

Parima veebilehitsemise kogemuse saamiseks ekraanilt lugemise tarkvaraga soovitame kasutada uusimat mittevisuaalse töölaua juurdepääsu (NVDA) tarkvara.

Enne 2017. aasta oktoobrit veebisaidile üleslaaditud dokumentidele või videotele ei pruugi te täielikult ligi pääseda. Kui leiate sellise dokumendi või video, võite pöörduda meie juurdepääsetavuse koordinaatori poole ja me muudame teabe kindlasti kättesaadavaks.

Ligipääsetav vorming – ettevõte võimaldab klientidele teabe kättesaadavuse kasutuskõlblikus vormingus. Teabe kättesaadavus on tasuta ja mõeldud ka puuetega inimestele. Ligipääsetavusega seotud teabepäringute korral pöörduge meie ettevõtte ligipääsetavuse koordinaatori poole, kelle kontaktandmed on esitatud selle ligipääsetavusteatise allosas.

Nõustamist ligipääsetavuse osas pakub A2Z Accessibility and Internet Marketing

Taotlused ja ettepanekud ligipääsetavuse parandamiseks

Jätkame omaltpoolt meie ettevõtte ligipääsetavuse alase tegevuse parandamist. Kinnitame oma kohustust ligipääsetava teenuse tagamiseks kogu elanikkkonnale, sh puuetega inimestele.

Teavitage meid, kui puutute kokku sellealase probleemi või talitlushäirega. Püüame igati leida teile sobiva lahenduse ning probleemi kõrvaldada.

Pöörduge Teva ligipääsetavuse koordinaatori poole:

E-post: irina.bralite@teva.lv

Ligipääsetavusteatis on avaldatud:

Ligipääsetavusteatist on uuendatud: 1. septembril 2020

Teva Ref: GP206