Dan Harding

Dan Harding

Dan võttis omastehooldaja rolli peagi pärast 19-aastaseks saamist. Tänaseks on ta hooldanud oma peret täiskohaga pea kaks aastakümmet.

  • Brighton, Ühendkuningriik

Paar sõna Dani tutvustuseks

Dan võttis omastehooldaja rolli peagi pärast 19-aastaseks saamist. Peagi nõudis see kogu tema aja. Peaaegu kaks aastakümmet hiljem hooldab Dan ööpäevaringselt oma kahte pereliiget, kellel on kummalgi omad, väga erinevad vajadused. 

"Meie tee on olnud kohati konarlik," ütleb ta, "kuid see kogemus on meie omavahelisi suhteid vorminud ja tugevdanud." 

Ta loodab, et tema lugudest on kasu nii uutele kui ka kogenud hooldajatele, aga eeskätt neile, kes on pidanud sellise vastutuse enda kanda võtma juba noores eas. 

NPS-EE-NP-00124


Toimetulek viha ja ebakindlusega, kui oled noor hooldaja

Dan Harding
Loe lisaks