Nutiseadmed loovad SM-i patsientides kogukonnatunde

Nutiseadmed ei ole üksnes sammude või kalorite lugemiseks. Kui teil on diagnoositud hulgiskleroos (SM), võib seadmetest olla abi, et pidada ühendust teiste sarnases olukorras inimestega

Teva tarbijalahenduste ja ülemaailmne tarbijakaemuse meeskond katsetas, kas ühendatud seadmed saaksid parandada patsientide tervist ja tekitada neis tunde, et haigus on paremini kontrolli all. Tulemus: ettevõtte esimene SM-i patsientide terviseuuring ja plaan investeerida digitervisesse.

Meeskond valis välja kolm tehnoloogiat: nutikella, mis jälgib aktiivsust; unejälgimise süsteemi, mis mõõdab une kestust ja kvaliteeti; ning nutikaalu, mis tuvastab muutused keha massis ja koostises.

Selline lähenemine andis ootamatut teavet. Tänu uuringu ülesehitusele said osalejad üksteisega suhelda. Üks meeskonnaliige märkis: "Tekkis kogukonnatunne, inimesed aitasid üksteist. Inimeste vahel, kes polnud iial kohtunud ja elasid riigi eri osades, hakkasid tekkima sõprussuhted. Seda oli väga põnev jälgida."

Õigete partnerite leidmine

Traditsiooniliselt korraldatakse selliseid uuringuid kliiniliste uuringute vormis, kuid meeskond teadis, et see maksaks miljoneid dollareid ja ainuüksi osalejate värbamisele kuluks mitu kuud. Teva otsustas uuringule läheneda kaubanduslikult ja uurida seadmete üldist kasutatavust teatud patsientide seas.

Määravaks osutus ettevõttevälise partneri leidmine, kes oleks sama pühendunud nagu meie üleilmne meeskond. Teva lõi suhted Withingsi (nüüd Nokia) meeskonnaga, kes aitas seadmete ja kogutud andmete analüüsiga. Samuti tehti koostööd ettevõtte C Space Health meeskonnaga, kes tegeles osalejate otsimise ja kaasamisega.

Koostöö C Space Healthiga oli paindlik. Ettevõte lõi Teva meeskonna palvel osalejate jaoks veebipõhise kogukonnaportaali. Nii sai meeskond uurida kogutud andmete konteksti ja veenduda, et uuringu tulemustele on võimalik edaspidi tugineda. Lisaks töötati välja üksikasjalik õppekava, mis põhines tavapärastel tegevustel ja uuringutel, mis aitasid mõista inimeste kogemusi nutiseadmetega, sh nende seisukohti selle kohta, mis põhjustas "hea" või "halva" SM-i päeva ja millised olid nende üldised tunded seoses oma tervisega.

Objektiivsete andmete eelised

Pärast viit kuud jagasid uuringus osalejad oma vaateid. Teva sai patsientidelt teada, et nad tundsid, et nad said oma haiguse kohta rohkem teavet tänu objektiivsetele andmetele, mida neil varem ei olnud.

Teva jaoks andis uuring väärtusliku ülevaate selle kohta, milliseid võimalusi pakuvad tervise digijälgimine ja muud ravimivabad sekkumised. Kõik see sillutab teed edasistele investeeringutele ja avastustele.

Samuti sai Teva meeskond teada, et kui tavapäraselt paigaldatakse aktiivsusmonitor randmele, siis SM-i patsientidel esinevate tasakaaluhäirete tõttu toetuvad nad kõndides kepile või hoiavad abikaasal käest kinni, mis omakorda tähendab, et nende käsivars ei liigu ja monitor ei loenda samme. Ilmselgelt tuleb selle patsiendirühma jaoks kantavaid seadmeid vastavalt kohandada.

Parandame patsientide enesetunnet

Korraldatav uuring pakub ülemaailmsele SM-kaubamärgi meeskonnale edasiseks lahendusi. Samuti on see aidanud jõuda arusaamadeni, mis võiksid olla olulised paljude teiste krooniliste haiguste puhul, mille ravi Teva toetab. Ennekõike aga kannustab meid soov aidata inimestel end paremini tunda.

NPS-ALL-NP-00015 MAI 2018

Jaga seda lehte:

Sa võid samuti olla huvitatud...

Vaimse tervise toetamine töökohas ei tohiks olla privileeg

Vaimse tervise toetamine töökohas ei tohiks olla privileeg

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks