Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Iga Tevas valmiva toote tehnoloogilise ja tootmisprotsessi alustalaks on tootmisteadus ja -tehnoloogia (MS&T). Et sellest rohkem teada saada, vestlesime Teva globaalse MS&T meeskonnaga, mille eesotsas on naised.

Kõigil Tevas valmistatud toodetel on kindel elutsükkel ja iga sellist elutsüklit tuleb hoolikalt hallata. Just siin tulebki mängu pädev MS&T meeskond.

MS&T on tuletatud ingliskeelsest terminist Manufacturing Science & Technology. Teva kontekstis hõlmab see lisaks globaalsele meeskonnale maailma erinevates tootmiskohtades töötavaid kohalikke meeskondi. MS&T vastutab mis tahes tootega seotud tehnoloogiliste ja tootmisprotsesside eest, alates hetkest kui R&D (teadus- ja arendustegevus) tarnib selle tootmiskohta ning lõpetades toote lansseerimise ja järeltegevustega. Lisaks toetab MS&T tootmisprotsessi selliste tegevustega nagu pidev protsesside parandamine, uute tehnoloogiate ja toodete juurutamine, toodete mastaabi suurendamine ja kõikvõimalike probleemide lahendamine.

Liron Shakoof (toodangu optimeerimise üksuse juht), Tali Katav (globaalsete tehnoloogiate arendusjuht) ja Keren Weiss (peadirektor, rakendusliideste tootmise ja tarnetoimingute äripartner MS&T valdkonnas) on kõik naised ja põhjusega uhked oma töö üle globaalse haardega MS&T meeskonnas Teva rakendusliideste tootmise segmendis.

Kui paluda neil MS&T meeskonna töö lühidalt kokku võtta, ütlevad nad: „Valmistame skaleeritavaid, vastupidavaid ja konkurentsivõimelisi tooteid."

Lironi, Tali ja Kereni sõnul on meeskonnal kolm põhieesmärki:

Tipptasemel tehnoloogia: tootmiskohtade nõustamine tööprotsesside standardiseerimise ja kaasajastamise küsimustes ning uute tehnoloogiate juurutamine.

Metoodikate ja tööviiside väljatöötamine ja täiustamine.

Pädevuste arendamine: veendumine, et kohalikel MS&T meeskondadel on oma tööülesannete täitmiseks vajalikud oskused ja vahendid kohapeal eksperimentide läbiviimiseks. 

MS&T meeskonda kuulub nii insenere, keemikuid kui analüütikuid, kellel on vajalik pädevus toote toimeomaduste ja tõhususe parandamiseks, kui seda peaks vaja minema. Nad viivad toote täiendavateks uuringuteks tagasi laboratooriumisse ja saabuvad tootmistsehhi juba täiustatud tootega.

„Sisuliselt toimime ühenduslülina laboratooriumi ja tootmisliini vahel," ütleb Tali. Koostöös R&D ja Teva tootmiskohtadega selgitab MS&T meeskond välja võimalused toote parandamiseks. Vajadusel suudavad nad vähendada eksperimenteerimiseks mineva toodangu mastaape, et seda siis uuesti kommertstootmise jaoks suurendada. 

„MS&T aitab kohapeal hoida silma peal võimalikel tootmisprotsessi tõrgetel ja tagab sobivad lahendused mitte üksnes laboratooriumi, vaid ka suuremate ettevõtmiste jaoks. Kanname hoolt, et iga toode oleks vastupidav ja nõuetele vastav," lisab Liron.

„Lühidalt öeldes on MS&T seotud kõikide tootmiskohas ettetulevate toimingutega, toetades oma ekspertteadmistega nii tehnilist poolt kui ka tooteprotsesside toimimist. Siia kuulub nii pidev tooteomaduste parandamine, tehnoloogiline tugi kui ka tööprotsesside vastavusse viimine sobivate farmakopöadega ehk ravimitööstuses kehtivate kvaliteedinõuete kogumikega," selgitab Keren. „MS&T teeb tõhusa ja nõuetele vastava tootmisprotsessi tagamiseks alati koostööd kvaliteedi- ja regulatiivmeeskonnaga."

NPS-EE-00068

Jaga seda lehte:

Sa võid samuti olla huvitatud...

Vaimse tervise toetamine töökohas ei tohiks olla privileeg

Vaimse tervise toetamine töökohas ei tohiks olla privileeg

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks