Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistava (ESG) tähendab TEVA jaoks tervise ja võrdsuse edendamist oma ravimite ja kogu äritegevuse kaudu, meie tegevuse ja toodete keskkonnamõjude minimeerimist ning pühendumist kvaliteedile, eetikale ja läbipaistvusele.

Ülemaailmne perspektiiv

Keskkonna-, sotsiaal- ja valitsemistava (ESG) tähendab TEVA jaoks tervise ja võrdsuse edendamist oma ravimite ja kogu äritegevuse kaudu, meie tegevuse ja toodete keskkonnamõjude minimeerimist ning pühendumist kvaliteedile, eetikale ja läbipaistvusele. Novembris 2021 väljastas Teva esimese farmaatsiaettevõttena jätkusuutlikkusega seotud võlakirjad, mis on seotud nii kliima- kui ka ravimite kättesaadavuse eesmärkidega.

2022. aastal avaldas Teva Pharmaceutical Industries Ltd ESG 2020 arenguaruande (2021 Environmental, Social and Governance (ESG) Progress Report), milles kirjeldatakse ettevõtte jõupingutusi tervise ja võrdsuse edendamisel, oma tegevuse keskkonnamõjude minimeerimisel ning pühendumisel kvaliteedile, eetikale ja läbipaistvusele.

„ESG on Tevas igaühe südameasi ja see aruanne kajastab kõiki meie töötajate jõupingutusi," ütles Mark Sabag, Teva personali- ja ärijuht. Saame vaid sellega nõustuda.

Teva Baltics on juba aastaid aktiivselt osalenud kohalike algatuste elluviimises puhta, tervisliku ja vastutustundliku ettevõtluskeskkonna edendamiseks kohalikus organisatsioonis ning kavatseb selleks teha veelgi rohkem eesolevatel aastatel.

Mitmekesisus ja kaasamine

Kaasamise ja mitmekesisuse põhimõtted toetuvad Tevas meie põhiväärtustele: "hoolimine" ja "üheskoos hakkama saamine". Väärtustame seda, et ülemaailmse ettevõttena kuulub meie hulka erineva kultuurilise taustaga, erinevast rahvusest, religioonist, rassist, erineva soolise identiteedi ja seksuaalse sättumusega, erinevas vanuses ja erinevate võimetega inimesi. 

Me julgustame oma inimesi jääma töökohas iseendaks ja saavutama oma täielikku potentsiaali, sest usume, et just ainulaadsete arvamuste ja võimete mitmekesisus ongi meie ettevõtte edu aluseks.

Teva Baltics tunneb uhkust, et 2021. aasta detsembri seisuga moodustasid naised vastavalt 77% äriüksuse 84 töötajast ja 64% tootmiskoha 137 töötajast. Veelgi enam, juhtivatest ametikohtadest on naiste käes äriüksuses 82% ja tootmiskohas 57%.

Sotsiaalsed algatused

Esiletõstmist väärivad sotsiaalse vastutuse projektid, mis saavad alguse osakondades ja viiakse ellu igal aastal oktoobris ja novembris. Selle projekti käigus palutakse osakondadel esitada ettepanekuid, kuidas aidata neid, kellel ei ole elus nii hästi läinud. Siinkohal vaid mõned suurepärased näited:

  • Abi eakatele inimestele, pakkudes neile vajalikke asju (kasvõi külmkappi)
  • Veredoonorlus
  • Annetused loomade varjupaikadele ja koerte jalutamine

Lisaks mõtleme oma töötajatele, toetades neid pandeemia ajal töö- ja pereelu korraldamisel ning võimaldades neile pidevat õppimist ja arengut.

Keskkonnaalgatus

Vilniuse tootmistehas on võtnud mitmeid olulisi meetmeid heitkoguste, heitvee ja jäätmete vähendamiseks, mis on andnud selgesti eristuvaid ja käegakatsutavaid tulemusi, näiteks:

  • aastal (võrreldes 2019. aastaga) on jäätmete koguhulk vähenenud 25% (see tähendab 28 tonni vähem jäätmeid)
  • Ainuüksi olmejäätmete hulk on tänu heale jäätmesorteerimisele vähenenud 78% (24,2 tonni võrra)
  • Vee tarbimine vähenes 16% võrra ja energiatarbimine 14% võrra
  • Samuti on rõõm tõdeda, et Vilniuse tootmistehas on täiesti antibiootikumivaba tehas, kus peetakse isegi mesilasi

Need on vaid mõned näited ja Teva Vilniuse tootmistehas sellega ei piirdu. Kavandatud on algatusi jäätmete vähendamiseks, loodusvarade kasutamise minimeerimiseks ja keskkonnasõbraliku tootmise tagamiseks.

Lisaks nimetatud programmidele töötavad nii Vilniuse tootmistehas kui ka ärikontorid kõigis kolmes Balti riigis pidevalt erinevate projektidega, mis on seotud mitmekesisuse ja kaasamise, töötajate kaasamise ja sotsiaalse vastutuse programmidega.

Teel tulevikku – väikesed sammud, suur mõju

Kuigi oleme juba ellu viinud palju algatusi, usume siiski, et saame teha veel rohkem keskkonna ja planeet Maa säästmiseks. Meie keskkonnakampaania „Väikesed sammud, suur mõju“ sisaldab nii harivat poolt kui ka praktilist tegevuskava uuele eluviisile, mis on osa Teva Balticu igapäevarutiinist. Siiski on meil kõndida pikk tee igapäevaelu rohelisemaks muutmisel nii kontorites kui ka tootmiskohtades: näiteks korraldada hoolikamat jäätmete sorteerimist, loodusvarade säästmist ja leida uusi loomingulisi võimalusi rohelisema eluviisi sisseviimiseks.

Me usume, et keskkonna ja planeedi eest hoolitsemine on igaühe ülesanne, seepärast peame elutähtsaks oma töötajate motiveerimist ja sellesse projekti kaasamist. Juba on välja kuulutatud mitmeid käimasolevaid algatusi, mis annavad töötajatele võimaluse saada sel teemal rohkem teadmisi ning osaleda praktilise külje korraldamisel. Kõik on kutsutud ja oodatud osalema, esitades uusi ideid või panustades juba käimasolevatesse algatustesse.

Ehitagem koos vastutustundlikku ettevõtlust!

NPS-EE-NP-00058

Jaga seda lehte:

Sa võid samuti olla huvitatud...

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Patsientide toetamine ei tähenda üksnes sümptomite leevendamist

Patsientide toetamine ei tähenda üksnes sümptomite leevendamist