Teva tutvustab 2017. aasta sotsiaalmõju aruande peamisi saavutusi

Teva iga-aastane sotsiaalmõju aruanne tutvustab saavutusi tuginedes kahele sambale, millele ettevõtte algatused toetuvad: tervete kogukondade loomine ja vastutustundlik ettevõtlus.

Meie 2017. aasta sotsiaalmõju aruandes rõhutatakse ettevõtte pühendumist vastutustundlikule ettevõtlusele ja läbipaistvusele. Aruanne pakub konteksti meie jõupingutustele toetada terveid kogukondi ettevõttele ainuvõimalikul moel – ohutute ravimite, koostöö, tervishoiualgatuste ja uuendusliku uurimistöö kaudu. Aruandes esitatakse ka ettevõtte kuut uut põhimõtet ja eeskirja, millega kinnitatakse ettevõtte pühendumist annetustele, inimõigustele, mitmekesisusele ja kaasatusele, töötervishoiule ja -ohutusele, keskkonnale ning antimikroobsele resistentsusele.

"Alates ettevõttega liitumisest eelmisel aastal on mind motiveerinud võimalus veelgi enam meie tervisedenduse pärandit rikastada. Eetilisus ja kestlikkus on äritegevuse, sidusrühmade ja ühiskonna jaoks väärtuse loomisel asendamatud," ütleb Teva president ja tegevjuht Kåre Schultz. "Sotsiaalmõju on meie kaubamärki algusest peale sisse kirjutatud, sest Teva ainulaadsus aitab muuta ravi kättesaadavaks miljonitele inimestele üle maailma."

Teva tõi välja ka edusamud ettevõtte algatuses, mille eesmärgiks on lahendada nakkushaigustega seotud probleeme, avaldades mitme kroonilise haigusega toimetuleku võimalused sõltumatus uurimisaruandes Multiple Chronic Conditions: The Global State, in 2017. Aruandes väljendatakse arvuliselt mitme kroonilise haigusega patsientide tervislikke, majanduslikke ja isiklikke probleeme ning nende koormust kogukondadele ja tervishoiusüsteemidele.

"Keskendume jätkuvalt patsientidele, hooldajatele ja kogukondadele ning suhtleme nendega tihedalt – see moodustab peamise osa meie sotsiaalmõjust," selgitab Teva üleilmse kaubamärgi- ja kommunikatsiooniosakonna tegevasepresident Iris Beck-Codner. "Nende tegevustega viime ellu meie uue kaubamärgi lubaduse aidata parandada inimeste elu ning need toetavad meie üleilmset eesmärki muuta maailm tervemaks paigaks."

Tervete kogukondade toetamine

Ühe osana Teva pidevatest jõupingutustest aidata kaasa tervete kogukondade toetamisele investeeriti 2017. aastal teadus- ja arendustegevusse 1,8 miljardit dollarit; suunati enam kui 25 riigis annetustesse, patsientide abistamisse ja kogukonna kaasamisse 82,3 miljonit dollarit ning rahastati üle 350,000 dollari eest geneetiliste häirete ja autistliku aju talitluse uuringuid. Lisaks toetati 38 riigis 80 patsiendiprogrammi, mille kaudu jõuti üle 300,000 inimeseni ja kutsuti globaalse tervisedenduse dialoogi (ingl k Improving Health Global Patient Advocacy Dialogue) kaudu kokku 17 patsiendirühma. Samuti kutsus Teva tervishoiujuhid kogu maailmast Maailma Majandusfoorumi säästva arengu mõju tippkohtumisele, et arutada võimalikke lahendusi mitme kroonilise haigusega inimeste ravis.

Vastutustundlik ettevõtlus

Teva äritegevus on aus. Oleme investeerinud 120 miljonit dollarit ülemaailmsesse programmi, et muuta 38 tootmisrajatise ravimid võltsimiskindlaks juba enne seda, kui on oodata regulatiivseid muudatusi. Samuti investeerisime 20.3 miljonit dollarit 87 energiasäästuprojekti, mis hoidsid aasta lõikes kokku elektrit ja vähendasid kasvuhoonegaaside heitkoguseid 16,700 tonni võrra.

Teva ülemaailse tegevuse tegevasepresident Carlo de Notaristefani lisab: "Teva jaoks tähendab sotsiaalmõju vastutustundlikku ettevõtlust ja tootmist. See töö hõlmab läbipaistvuse ja nõuetelevastavuse tagamist meie tegevuses, keskkonna kaitsmist ning töötajate ja nende kodude hoidmist. See hõlmab ka jõupingutusi, mis on suunatud patsientide elu ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse parendamisele, mille nimel teeme koostööd eri sektorite partneritega."

Lisateavet Teva algatuste kohta sotsiaalmõju valdkonnas leiab aadressilt: https://www.tevapharm.com/our-impact/

Jaga seda lehte:

Sa võid samuti olla huvitatud...

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks