Vaimse tervise toetamine töökohas ei tohiks olla privileeg

Iga päev panevad üha kiirenev elutempo ja tööl esitatavad nõudmised proovile meie füüsilise ja vaimse vastupidavuse. Vaimse tervise eest hoolitsemine ei ole siiski ainult töötaja mure – ka tööandja peab selleks üht-teist ära tegema. Veedame ju tööl umbes kolmandiku oma elust.01 Kui puutume kokku meie vaimset tervist ja heaolu negatiivselt mõjutavate teguritega, ei kannata üksnes meie ja meie tööpanus, vaid see mõjutab kogu ettevõtet ja kollektiivi.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel läheb depressioonist ja ärevusest põhjustatud tööviljakuse vähenemine kogu maailmas maksma 1 triljonit USA dollarit aastas.02 Ja see on kõigest jäämäe nähtav, veepealne osa. Töövõime kaotuse põhjuseid lähemalt uurides selgub, et kurdetakse migreeni, läbipõlemise, sõltuvushäirete, töökiusu, paanikahoogude, bipolaarse häire ja paljude teiste terviseprobleemide üle. Töötajate heaolu tagamiseks ja kahjude vältimiseks on farmaatsiaettevõte Teva Baltics teinud töötajate vaimse tervise eest hoolitsemise üheks oma prioriteediks. Järgnevalt arutavad Baltikumi vanem-personalispetsialist Elīna Greiškalne ja personalijuht Kristina Maciuleviciute selle üle, mida saab ettevõte teha oma töötajate psühhosotsiaalse heaolu tagamiseks.

Kuidas hoolitseb Teva Baltics töötajate vaimse tervise eest?

„Teva Balticsi eesmärk on luua selline töökeskkond, kus töötajad saavad turvaliselt rääkida oma vajadustest ja tunnevad, et neid kuulatakse. Kogume töötajatelt regulaarselt küsitluste teel tagasisidet, peame arenguvestlusi oma juhiga ning pakume turvalist keskkonda vaimse tervise probleemide arutamiseks," selgitab Teva Balticsi vanem-personalispetsialist Elīna Greiškalne.

„Teva Balticsi eesmärk on luua selline töökeskkond, kus töötajad saavad turvaliselt rääkida oma vajadustest ja tunnevad, et neid kuulatakse. Kogume töötajatelt regulaarselt küsitluste teel tagasisidet, peame arenguvestlusi oma juhiga ning pakume turvalist keskkonda vaimse tervise probleemide arutamiseks," selgitab Teva Balticsi vanem-personalispetsialist Elīna Greiškalne.

Kuidas vaimse tervise algatusi tõhusalt ellu viia

Teva Baltics pakub vaimse tervise ja heaolu toetamiseks erinevaid lahendusi, tehes need kättesaadavaks võimalikult paljudele töötajatele. Toetamise mehhanismid peavad olema erinevad, sest ka töötajad ja nende olukorrad on erinevad.

  • Sageli on esimene samm lahenduse leidmisel sümptomite või probleemi teadvustamine. Selleks on oluline saada asjakohast teavet vaimse tervise poliitika ülevaadete, iganädalaste uudiskirjade või ühiste loengute näol. Samuti võib olla abi Teva veebilehel olevast „Tervise eest hoolitsemise“ rubriigist.
  • Sageli on esimene samm lahenduse leidmisel sümptomite või probleemi teadvustamine. Selleks on oluline saada asjakohast teavet vaimse tervise poliitika ülevaadete, iganädalaste uudiskirjade või ühiste loengute näol. Samuti võib olla abi Teva veebilehel olevast „Tervise eest hoolitsemise“ rubriigist.
  • Alustada võiks paindlikkuse suurendamisest töökohas. Näiteks on Teva seadnud üheks prioriteediks hooldajate toetamise. Töötajatele, kes on samal ajal hooldajad, antakse 5 lisapuhkepäeva aastas. Samuti võimaldatakse neile haige lähedase eest hoolitsemiseks paindlikku tööaega.
  • Vajalik on ka kaasava keskkonna „Hetkel tegeleme migreenisõbraliku kontorikeskkonna loomisega,“ täpsustab Elīna Greiškalne.
  • Kõige olulisem on siiski välja selgitada, kas praegused algatused täidavad oma eesmärki või mitte. Töötajate vaimse tervise toetamise juurde kuuluvad nii kommunikatsioon kui tagasiside küsimine. Kristina Maciuleviciute selgitab: „Möödunud aastal mainisid töötajad meile meeskonnaga seotud väljakutseid ja suurest töökoormusest tingitud stressi. Pärast põhjalikku uurimist ja korduvaid küsitlusi peamiste sisemiste ja väliste stressiallikate tuvastamiseks viisime töökohas sisse mitu muudatust, parandasime ergonoomikat ja vaatasime üle kohtumiste ajakavad.“

Kuidas teha kindlaks tööga seotud väljakutsed, mis võivad meie vaimset tervist negatiivselt mõjutada?

Sõltumata sellest, kas tegemist on vaimse töö tegija või tootmistöölisega, ohustab läbipõlemine ja stress neid mõlemaid. „Meil tuleb olla tähelepanelik, et märgata läbipõlemise sümptomeid või muid ohumärke, mis viitavad heaolu halvenemisele. Samuti peame õppima lähenema probleemidele personaalselt. Selleks oleme koostanud oma juhtidele vastavad juhised ja pakume neile keeruliste olukordade lahendamiseks koolitusi. Vajadusel palkame nõustajaid ja pakume professionaalset abi. Kogemuse kasvades suureneb ka meie võimekus tulla toime erinevate olukordadega.”

Kristina Maciuleviciute lisab: „Vahetustega töö, eriti öövahetused, võivad olla emotsionaalselt kurnavad ning selline töö ei sobi igaühele. Migreenihaige töötaja jaoks on oluline ka juhi emotsionaalne kohalolek – et ta kuulaks töötaja ära ja pakuks asjakohast abi.“

Heaolu ja füüsiline tervis käivad käsikäes

Teva Balticsi pakutavad lahendused töötajate vaimse heaolu toetamiseks ei piirdu siiski vaimse tervisega; vastupidi – mitmed algatused on otseselt seotud füüsilise poolega. Nagu öeldakse: terves kehas terve vaim! 

Istuvast eluviisist tingitud terviseriskide vältimiseks lubatakse töötajatel teha tööpäeva jooksul regulaarselt aktiivseid puhkepause. „Sel aastal parandasime töökoha ergonoomikat ning Vilniuse tootmiskohas meil on erinevaid mänge, mida kohvipauside ajal mängida – näiteks lauatennis. Töötame selle nimel, et seada sisse spetsiaalne spordinurk, et töötajad saaksid kohvipauside ajal ennast veelgi aktiivsemalt liigutada," kirjeldab Elīna Greiškalne.

Üks suurimaid edulugusid Baltimaades on kõndimise väljakutse. Alguse sai see COVID-19 pandeemia ajal, mil töötajaid julgustati veetma rohkem aega väljas. Igal kevadel kutsutakse töötajaid üles osalema kõndimise väljakutses: kasutades mõnda levinud sammulugejat, saavad nad üksteisega „mõõtu võtta“. Osalejate ergutamiseks on välja pandud isegi auhinnad – näiteks tasuta kohv või vitamiinid igale 100 000 sammu läbinule.

Me kõik teame ütlust: mis silmist, see meelest. Kuidas motiveerida töötajaid hoolitsema oma vaimse tervise eest ka väljaspool töökeskkonda?

Lisaks individuaalsetele faktoritele ja töökohale mõjutab vaimset tervist suuresti töö- ja eraelu tasakaal. Seetõttu soovitab Teva oma töötajatel osaleda konverentsidel, mis õpetavad seda tasakaalu leidma. Samuti innustatakse töötajaid tegelema tööväliste hobidega ja harrastama füüsiliselt aktiivset eluviisi. „Toetame ka erinevaid vabaajategevusi, nagu osalemine maratonidel, matkadel, korvpallivõistlustel ja isegi ajutegevust turgutavatel üritustel,“ sõnab Kristina Maciuleviciute.

Miks on Teva Balticsi jaoks oluline seda kõike teha?

Selliste algatuste toetamine, personaalsete lahenduste otsimine ja töötajate ära kuulamine on väga olulised, sest seeläbi suureneb töötajate lojaalsus ja kuuluvustunne. See omakorda mõjutab otseselt nende vaimset heaolu ja töösooritust. Elīna Greiškalne võtab eelneva kokku: „Minu arvates on kaasav töökultuur ning hea ja empaatiline juht, kes pakub vajadusel abi peamised tegurid, mis aitavad töökohas stressi maandada.“

NPS-EE-NP-00201


Joonealused märkused

  1. Back to contents.
  2. Back to contents.

Jaga seda lehte:

Sa võid samuti olla huvitatud...

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks