Kanada apteekrid ja hooldajad ühendavad oma jõud

Ühiselt sama eesmärgi nimel: Kanada farmaatsiaprogramm võimaldab apteekritel suhelda hooldajatega.

Hetkel hooldab oma pereliiget või sõpra üle kaheksa miljoni kanadalase. Uuringu Canadian Carers Pulse Survey (mai 2018) andmetel väidab 69% hooldajatest, et nad on pidanud oma emotsionaalse tervise pealt lõivu maksma, samas kui pooled vastanutest väitsid, et kannatada on saanud nende füüsiline tervis 01. 

Vahest veelgi enam muret tekitab aga hooldajate tugivõrgustike puudumine. Kolmandik hooldajatest ei tunne, et apteekrid pakuksid neile piisavalt tuge või kuulaksid neid ära, mis tähendab, et neljandik hooldajatest ei tunne hästi oma hooldatava ravikava või haigut 02.

Olukorra parandamiseks ühendasid Teva Canada ja Huddol (veebipõhine hooldajate ja spetsialistide tugivõrgustik) jõud, et luua uus algatus, mille eesmärk on pöörata tähelepanu hooldaja ja apteekri omavahelisele suhtele ning seda tugevdada.

2018. aasta juunis algas Quebecis kuuekuuline katseprojekt eesmärgiga laiendada programmi edaspidi kogu Kanadas. Selle peamised väljundid olid apteekrite veebipõhine koolitus ja hooldaja teabekomplekt.

"Hoolduskoorem on meeletu ja kui sa ei näe tunneli lõpus valgust, võib hooldamine muutuda äärmiselt stressirohkeks," selgitab hooldaja ja sotsiaaltöötaja Lucy Barylak.

Huddol korraldas Quebeci ja Kanada 300 hooldaja seas küsitluse, et hinnata, milline on nende kogemus apteekritega. Üle poole vastanutest väitsid, et apteeker teab, et nad on hooldajad ja 73% avaldas üllatava asjaolu, et apteeker ei küsinud neilt kunagi või küsis harva nende kui hooldaja rolli kohta 03.

Probleemi paljastamine

"Hooldajad jäävad tervishoiusüsteemis sageli märkamatuks. Kuna nad suhtlevad tervishoiutöötajatega, mängivad nad aga murekohtade teadlikkustamises, vahendamisel ja kooskõlastamisel väga suurt rolli. Üks väga oluline kokkupuutepunkt tekib apteekri ja ravimitööstuse meeskonnaga," selgitab Teva Canada vanemärijuht David Boughner.

Huddoli tegevjuht Mark Stolow selgitab, et hooldajate rolli on hakatud rohkem uurima. Kuigi hooldajate ja apteekrite kogemus on väga oluline, on selles programmis rõhk ennetavate ja käegakatsutavate lahenduste toetamisel.

"Hooldaja teabekomplekt arvestab hooldajate apteegikogemusega ja püüab aidata neil tekitada tervishoiusüsteemis kogukonnatunnet. Kõik see aitab kaasa suuremale tervisekasule," nendib Stolow.

Hooldaja teabekomplekt

Komplekti eesmärk on optimeerida apteekidest saadavat kogemust, ühendada hooldajad tugivõrgustikesse, aidata hooldajatel ära tunda oma vajadusi, aidata apteekritel hooldajaid kaasata ja nendega sidemeid luua.

Teva Canada ja Huddoli kaastöötajad korraldavad katseprojekti esialgu prantsuse keeles. Turunduskommunikatsiooni kaasdirektor Lori Mann selgitab, et nad tahtsid piirata katseprojekti Quebeci konkreetse piirkonnaga. Esimesel kolmel kuul keskendutakse apteekrite teavitamisele koolitusprogrammist ja selle läbimisele, et nad oleksid enne hooldaja komplekti jagamist välja õpetatud. Veebipõhine koolitus koosneb kolmest moodulist: elu hooldajana, hooldajad ja apteekrid ning hooldajate toetamine.

Katseprojekti teises etapis korraldatakse digitaalne reklaamikampaania, et tõsta esile osalevaid apteeke. Teva Canada hooldajate veebileht sisaldab allalaaditavaid PDF-faile ja videoid, linki Huddoli veebilehele ja kaarti, millelt hooldajad saavad otsida apteeki, mis on saanud nende toetamiseks väljaõppe. Hooldaja komplekte jagavad apteekide meeskonnad, kes on veebipõhise koolituse läbinud.

Lisaks muule on hoolduskomplektis brošüür, mis aitab hooldajatel tervishoiusüsteemis paremini orienteeruda, sisaldab kasulikku teavet kogukonna toetuse ja Huddoli kohta ning patsiendi esindamisega seotud juriidilist teavet. Samuti sisaldab see kontrollnimekirja, mida hooldaja saab kasutada, kui ta valmistub apteekriga kohtumiseks.

Eesmärk on toetada hooldajaid otsuste tegemisel, abi otsimisel, oluliste raviprobleemide tuvastamisel, haiguse ja saadaoleva ravi mõistmisel ning ettekujutuse tekitamisel hooldajatest kui liitlastest.

Jõudude ühendamine

Lori Mann räägib, et Teva Canada teeb algatuste raames tihti koostööd oma ala asjatundjatega. "Veendume alati, et meie autorid ja konsultandid oleksid oma ala parimad tegijad. Mis puudutab hooldamist ja üldist heaolu, siis langes meie valik Mark Stolowile ja Huddolile."

Huddol on Kanada esimene kakskeelne terviseteemaline sotsiaalvõrgustik ja veebiallikas, mille eesmärk on aidata hooldajatel suhelda nii üksteise kui ka konkreetsete tervishoiuteenuste osutajatega, kes on valmis neid aitama. Huddol oli uuenduslikus programmis kaasalöömisest väga huvitatud. Stolow räägib: "Meie jaoks oli põnev näha ettevõtet, kes oli valmis hooldajate suhtes omaalgatuslikult seisukohta võtma ja kes eelistas meid projektipartnerina."


Joonealused märkused:

  1. Back to contents.

    Teva Canada Carers Pulse Report – uuring, mille korraldas Teva Canada nimel sõltumatu üleilmne turu-uuringute ettevõte Edelman Intelligence

  2. Back to contents.

    Teva Canada Carers Pulse Report – vt märkust 1

  3. Back to contents.

    Huddoli turu-uuringu aruande alusel

Jaga seda lehte:

Sa võid samuti olla huvitatud...

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks