Nõuetele vastavus on meie jaoks n-ö piibel, mis annab meile privileegi ravimeid toota

Teva Global Operationsi ülemaailmne kvaliteedijuht Christina Mazzella selgitab, miks on nõuetele vastavuse tagamine niivõrd oluline osa meie tööst. Samuti räägib ta meie pühendumisest oma patsientidele ja partneritele.

Kõik Teva töötajad kannavad vastutust kvaliteedi tagamise eest. Selleks tuleb meil järgida vastavusnõudeid. Nõuetele vastavus on nii-öelda meie piibel, eeskirjade ja oodatavate tulemuste kogumik, mida meil tuleb täita selleks, et meil oleks jätkuvalt privileeg toota elupäästvaid ja elu alal hoidvaid ravimeid ja tooteid. 

Ülemaailmne kvaliteedivastavuse (Global Quality Compliance) meeskond, mida juhin, tegeleb meie kvaliteedi ja nõuetele vastavuse pideva täiustamise, sihipärase kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamise ja riskide minimeerimisega.

Nõuetele vastavus tähendab asjade õigesti tegemist. See on standard, mida meil on oma tööks vaja. Standardid, millest juhindume ja mille eest vastutame, aitavad meil tagada, et iga uus ravim või toode toimib täpselt nii nagu vaja. Standardite loomisel konsulteerime erinevate infoallikatega – s.t reguleerivate ametite, tööstusharus tegutsevate rühmade ja foorumitega – ning rakendame saadud teadmisi oma kvaliteedijuhtimissüsteemis.

Suhtume nõuetele vastavuse tagamisse äärmise tõsidusega. Just see võimaldab meil järjepidevalt tarnida kvaliteetseid, patsientide ja tervishoiusüsteemi vajadustele vastavaid ravimeid ja tooteid. Igal töötajal ja funktsioonil on kanda oluline roll meile usaldatud privileegi – ravimite ja toodete valmistamise – jätkumises, et need jõuaksid patsientide ja tervishoiutöötajateni.

Kriitilise tähtsusega on õige töökultuuri viljelemine. See annab meie meeskondadele võimaluse teha asju ettenähtud viisil, korduvalt, vastavalt meie standarditele. Töökultuur tähendab ka sekkumist, kui miski ei ole päris nii nagu peab, samuti koostööd erinevate meeskondade spetsialistidega parimate tulemuste saavutamiseks. See mõjutab seda, kuidas me töötame ja mõtleme ning aitab meil oma patsientide heaks tehtava tööga sügavamalt samastuda.

Kui mõtlen Teva väärtustele ja meie valmistavatele toodetele, siis tunnen, et meie perekonnad võivad meie üle uhked olla. Töötades millegi kallal kogu päeva tahan olla veendunud, et asi oli seda väärt ja et teen seda kellegi jaoks, kes on haige ning vajab seda ravimit või toodet. See ongi mind edasiviiv jõud – miski, mille üle minu perekond võib uhkust tunda.

Kvaliteet tähendab õigesti töötamist. Ja veel – kvaliteedist rääkides paneb just nõuetele vastavus paika tegevuseks vajaliku raamistiku. Üks ei saa eksisteerida ilma teiseta. Töötab üksnes kvaliteet kombinatsioonis nõuetele vastavusega ning ainult see võimaldab meil saavutada soovitud tulemusi. 

NPS-EE-00068

Jaga seda lehte:

Sa võid samuti olla huvitatud...

Vaimse tervise toetamine töökohas ei tohiks olla privileeg

Vaimse tervise toetamine töökohas ei tohiks olla privileeg

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Oleme ühenduslüli laboratooriumite ja tootmisliini vahel

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Teva Baltics plaanib ülemaailmse ESG-strateegia kohalikku rakendamist

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Liidriks olemine tähendab suurt vastutust patsientide ees

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks

Teva annetab Eesti haiglatele ravimeid COVID-19 võimalikuks raviks