Eesti

Majandusmõju aruanne

Meie töö mõjutab majandust ja tervishoiusüsteeme kogu maailmas.

 


Matrix Global Advisorsi (MGA) sõltumatute analüüside põhjal tuuakse Teva ülemaailmses majandusmõju aruandes esile Teva ulatuslik majanduslik kasu ja kvantifitseerib Teva otsese ja kaudse majandusliku mõju töökohtade, tööjõu sissetulekute, SKP ja geneeriliste ravimite kokkuhoiu seisukohast.