Skip to main content

Mitu kroonilist haigust

Mitme kroonilise haigusega seotud lahendused

Tänu tihedale kokkupuutele tervishoiuteenuste osutajate ja patsientidega oleme tuvastanud üha enam leviva üleilmse terviseprobleemi – mitu kroonilist haigust korraga. See tähendab kahe või enama kroonilise haiguse üheaegset esinemist. Üldjuhul on tegemist mittenakkuslike haigustega, nagu südame-veresoonkonna haigused, kuid need võivad hõlmata ka nakkushaigusi, näiteks tuberkuloosi või HIV-d.

Mitme kroonilise haiguse ravimise üha kasvav koormus muudab ravi keerukamaks, suurendab astmeliselt tervishoiukulusid ja ennekõike mõjutab üksikisikuid, hooldajaid, kogukondi ja tervishoiusüsteeme 01.

Teva on võtnud mitmesektorilise partnerluse kaudu endale südameasjaks tegeleda mitme kroonilise haiguse probleemiga, aidates välja töötada ja kasutusele võtta tõenduspõhiseid hooldusprogramme, mis taotlevad konkreetseid eesmärke. Koostöös partneritega on meil võimalik parandada mitme kroonilise haigusega inimeste ja nende hooldajate elu ning vähendada ühtlasi nii üksikisiku kui ka ühiskonna tervisekulusid.


Joonealused märkused:

  1. Back to contents.

    Multiple Chronic Conditions: The Global State, https://www.tevapharm.com/files/docs/Teva_MCC_Report.pdf

    Jaga seda lehte: