Eesti

Nõusolek

minu isikuandmete töötlemiseks külastuste, ettevõttesisese aruandluse ja/või otseturunduse tsentraliseeritud haldamise eesmärgil.

Loodame, et toetate meievahelise koostöö tugevnemist, soovite saada ärialast teavet ja/või lubate meil töödelda oma süsteemis teie isikuandmeid ja kasutada neid ettevõttesiseste aruannete koostamiseks. Täiendava teabe saamiseks võtke  palun kindlasti ühendust oma UAB Teva Baltics (edaspidi „TEVA“) kontaktisikuga.

Kas olete nõus, et töötleme oma CRM-süsteemis teie käesolevas nõusolekus kirjeldatud isikuandmeid koos teabega selle kohta, millal meie töötajad teid külastasid? (If you agree fill in the information below - translation to Estonian is: Kui nõustute, täitke järgmine teave)

*

*Täitke ainult siis, kui märgistasite linnukesega lahtri "Olen nõus"

*Täitke ainult siis, kui märgistasite linnukesega lahtri "Olen nõus"

*Täitke ainult siis, kui märgistasite linnukesega lahtri "Olen nõus"

Kas olete nõus saama TEVA-lt ärialast teavet TEVA toodete ja/või muude algatuste kohta?

E-posti teel:

*

*Täitke ainult siis, kui märgistasite linnukesega lahtri "Olen nõus"

Telefoni teel:

*

*Täitke ainult siis, kui märgistasite linnukesega lahtri "Olen nõus"

Suhtlusvõrgustiku kaudu:

*

Kas olete nõus, et TEVA töötaja mainib teid oma ettevõttesiseses finantsaruandes teiega peetud ärikohtumise kohta ning märgib ära teie isikuandmed (ees- ja perekonnanimi ja töökoht, kohtumise kuupäev ja koht, kulude summa)?

*

Olen teadlik, et mul on õigus oma nõusolekul väljendatud otsust igal ajal tasuta muuta, teatades sellest TEVA-le. Kontaktandmed ja lisateave teie andmete kohta on esitatud teatises, mille leiate veebisaidilt www.teva.ee/notice.

*