Estonia Tervise eest hoolitsemine

Originaal - ja geneerilised ravimid: müüdid ja tõde ravimite hinna kohta

Hind on üks olulisemaid tegureid, mis määrab meie valikud ja valikuvõimalused. Ravimite puhul võib see mõjutada suutlikkust osta ravimeid, kasutada neid õigesti ja regulaarselt, vastavalt arsti ettekirjutusele, taastades nii tervist ja ennetades haiguse ägenemist. Geneerilised ravimid võivad olla mitu korda odavamad võrreldes originaalravimitega [1]. Sellest artiklist saate lugeda, kuidas kujuneb geneeriliste ravimite hind.

Ravimi toimeaine ravib sõltumata ravimi hinnast ja nimetusest

Mistahes ravim koosneb haigust ravivast toimeainest ja mitteaktiivsetest ainetest või abiainetest (värvid, lõhnaained, sideained jne). Kui turule ilmub uus ravim, kaitseb neid esialgu patent, mis kindlustab monopoli staatuse. Euroopas antakse patent tavaliselt 10 aastaks. Patendikaitse lõppemisel võivad ka teised ravimitootjad hakata tootma ravimeid, mis sisaldavad sama toimeainet samas koguses. Seetõttu võivad samal ravimil olla erinevad tootjad, nimetus, välimus, pakend ja ka hind, kuid sama toimeaine. Geneerilistel ravimitel on sama kvaliteet, ohutus ja efektiivsus kui originaalravimitel, seega on need ravimid omavahel asendatavad [2]. Eestis on kümnest müüdavast ravimipakendist ligikaudu 4 geneerilised ravimid [3].

Drug price EE1.png

Kuidas kujuneb geneeriliste ravimite hind?

Geneeriliste ravimite peamine eelis on see, et need on oluliselt odavamad kui originaalravimid. Hind on madalam, kuna geneeriline ravim sisaldab ohutuid ja tõhusaid toimeaineid, mida  originaalravimitootja on juba testinud ja mida patsiendid on kasutanud vähemalt 10 aastat.

Uute ravimite väljatöötamisel viivad ravimitootjad läbi ulatuslikke loom- ja inimuuringuid, et tõestada toimeaine efektiivsust ja ohutust. Välja selgitatakse mitmed küsimused. Kas ravim ravib teatud haigust? Kas ravim on ohutu? Millistele patsientidele see ravim sobib? Mis on õige ravimiannus? Selle senitundmatu toimeaine uurimine nõuab palju aega ja suuri rahalisi ressursse. Mõnikord näitavad uuringud, et uus toimeaine ei ole efektiivne või seda ei saa raviks kasutada. Olulised investeeringud ravimiarendusse ja uuringutesse mõjutavad originaalravimite hinda [3].

Geneeriliste ravimite tootjad ei pea enam investeerima aega ja ressursse kogu uurimistsükli läbiviimiseks. Selle asemel peab tootja tegema bioekvivalentsusuuringut, näitamaks, et originaal- ja geneerilisest  ravimist jõuab inimorganismi sama  hulk toimeainet ning selle kontsentratsioon muutub ajas mõlema ravimi puhul samamoodi.

Teine põhjus, miks geneerilised ravimid on odavamad, on konkurents. Kui originaalravimi patent aegub, siis saavad hakata sama toimeainega ravimit tootma ka teised ravimifirmad [1].

Kasu igale inimesele ja riigile tervikuna

Eestis võib geneeriliste ja originaalravimite keskmine hind märkimisväärselt erineda. Aastatel 2018–2020, enimkasutatud toimeaineteks olid südame-veresoonkonna haiguste raviks mõeldud retseptiravimid [4]. Enamik nendest retseptiravimitest on geneeriliste ravimitena Eestis kättesaadavad. Krooniliste haiguste korral hüvitab riik osa ravimihinnast (50%, 75%, 90% või 100%), kuid ka omaosaluse osa ja piirhinda või hinnakokkuleppehinda ületava summa, mille peab katma inimene ise, võib olla üsna suur eriti originaalravimite puhul [5]. Arstid kirjutavad kompenseeritava ravimi retseptis välja ravimi toimeaine, apteekrid aga väljastavad apteegis odavaima samaväärse efektiivsusega ravimi.

Geneeriliste ravimite eelised pole mitte ainult isiklikud, vaid ka riiklikud. Maailmas on täiesti tavaline praktika vähendada riigieelarve kulusid geneeriliste ravimite arvelt ja vastavalt sellele kasutada neid vahendeid uute ravimite lisamiseks kompenseeritavate ravimite nimekirja [6]. Näiteks, aastal 2018 maksid eestlased 14,6 miljoni euro eest kinni ravimite piirhindu ületavaid summasid [7].

Drug price EE2.png

Müüdid ja faktid ravimite hinna kohta

MÜÜT: Kallimad ravimid on parema kvaliteediga

FAKT: Ravimite vallas ei tähenda kõrgem hind paremat kvaliteeti

Geneerilised ravimid on toodetud samade kvaliteedistandardite järgi kui kallimad – originaalravimid ning nende üle teostavad järelevalvet Euroopa Ravimiamet ja USA Toidu- ja Ravimiamet. Inspektsioone tehakse nii originaalravimite tehastes kui ka geneeriliste ravimite tehastes, et tagada heade tootmistavade järgimine [2].

MÜÜT: Kallimatel ravimitel on parem toime

FAKT: Sama toimeainega ravimid on võrdselt tõhusad, sõltumata nende hinnast

Nii originaal- kui ka geneerilistel ravimitel on sama toimeaine [8], need on täpselt sama tugevusega, samal kujul (tabletid, kapslid, salvid, süstid jne), neil on sama manustamisviis, sama toimemehhanism ja neid kasutatakse sama haiguse raviks, nii et kasu on sama. Geneerilise ravimi tootja viib läbi bioekvivalentsusuuringuid, et näidata, et geneeriline ravim imendub sama kontsentratsiooni ja kiirusega kui originaalravim [2].

MÜÜT: Kallimatel ravimitel on teisi abiaineid, nii et need toimivad paremini

FAKT: Abiained või mitte-toimeained võivad olla erinevad, kuid mis kõige tähtsam – need ei mõjuta ravimi toimet.

Originaal- ja geneeriliste ravimite vahel võivad esineda väikesed erinevused – abiained või mitte-toimeained: lõhnaained, värvained, sideained jne võivad erineda. Mõnikord võib erineda ka toimeaine vorm, näiteks võib tootja otsustada, et toimeaine on teistsuguses vormis; see ei tohi aga mõjutada ravimi toimet, efektiivsust ega ohutust [8].

MÜÜT: Kallimatel ravimitel on vähem kõrvaltoimeid

FAKT: Mistahes ravimitel võivad esineda kõrvaltoimed, olenemata sellest, kas see on geneeriline või originaalravim

Kõik ravimid võivad põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki. Kõikidest meditsiinilistest seisunditest, mis võivad tekkida ravimi kasutamise ajal ja võivad olla ravimi kõrvaltoimed, tuleb viivitamatult teavitada arsti või Ravimiametit.

Kirjanduse loetelu

  1. Eesti Haigekassa. Miks on geneerilised ravimid originaalravimitest odavamad? https://www.haigekassa.ee/kkk/ravimid
  2. Eesti Haigekassa. Mis on geneeriline ravim ehk koopiaravim? https://www.haigekassa.ee/kkk/ravimid
  3. OECD.Stat. Health. Pharmaceutical Market: Generic market. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_PHMC
  4. Ravimiamet. Ravimituru ülevaade. https://www.ravimiamet.ee/ravimituru-ülevaade
  5. Eesti Haigekassa. Soodustuse arvutamine ja soodusmäärad. https://haigekassa.ee/ravimi-hind
  6. Medicines Reibursement policies in Europe, World Health Organisation, 2018
  7. Eesti Haigekassa. Haigekassa hüvitab sel aastal ravimeid 239 miljoni euro eest. https://www.haigekassa.ee/blogi/haigekasse-huvitab-sel-aastal-ravimeid-239-miljoni-euro-eest
  8. Eesti Haigekassa. Millest ravim koosneb, mis on toimeaine? https://www.haigekassa.ee/kkk/ravimid

NPS-EE-NP-00040

Leidsin selle artikli:

Jagage seda lehte: